Skip to main content

Najważniejsze osiągnięcia naukowe ZIiMŻ


 1. Opracowano linie mlecznych napojów fermentowanych o unikatowej recepturze.
 2. Potwierdzono hipotezę o immunogenności białek drobnoustrojowych izolowanych z komensalnych, probiotycznych i technologicznie stosowanych szczepów  Lactobacillus.
 3. Udowodniono różnicujący wpływ procesu trawienia na profil i immunogenność białek drobnoustrojów w kontekście ich potencjału uwrażliwiającego.
 4. Udowodniono różnicujący wpływ składu lipidów, jako dodatku do matrycy stosowanej do hodowli szczepów bakterii fermentacji mlekowej, na profil i immunogenność białek drobnoustrojów.
 5. Wskazano na potrzebę wprowadzenia nowego kryterium w ocenie bezpieczeństwa żywności bazującego na badaniach immunoreaktywności białek drobnoustrojów.
 6. Wykazano, że surowice ludzkie osób uczulonych na białka mleka krowiego mogą reagować z białkami mleka klaczy na poziomie przeciwciał IgE i IgG, co wskazuje na możliwość wystąpienia reakcji krzyżowych.
 7. Wykazano, że sieciowanie białek mleka mikrobiologiczną transglutaminazą powodowało obniżenie immunoreaktywności β-laktoglobuliny i podwyższenie immunoreaktywności α-kazeiny z surowicami pozyskanymi od myszy.
 8. Został wyłoniony szczep bakterii (L. acidophilus ACD-1), który wykazuje znaczną zdolność obniżania reaktywności białek mleka klaczy z przeciwciałami IgE pochodzącymi z surowicy pacjentów z alergią na białka mleka krowiego.
 9. Stwierdzono, że mleko klaczy poddane fermentacji szczepem L. plantarum 110 wykazuje niską reaktywności IgG z surowicami pacjentów z alergią na białka mleka krowiego.
 10. Kwas fitynowy w obecności kwasu masłowego (metabolitu bakterii jelitowych) pobudza procesy śmierci komórkowej kolonocytów nowotworowych, natomiast w kolonocytach zdrowych inicjuje szlaki regeneracji.
 11. Hydrolizat kwasu fitynowego obniża nadmierną reakcję prozapalną nowotworowych kolonocytów na bakterie jelitowe, pozostaje jednocześnie neutralny podczas odpowiedzi immunologicznej kolonocytów zdrowych.
 12. Wykazano zwiekszoną immunoreaktywność  białek mleka beta-laktoglobuliny i alfa-laktoalbuminy po procesie termizacji.
 13. Glikacja owoalbuminy i beta-laktoalbuminy moduluje profil limfocytów T.
 14. Wybrane preparaty probiotyczne obniżają odpowiedź humoralną do beta-laktoglobuliny mleka krowiego i modulują profil komórek immunokompetentnych.
 15. Wykazano efekt terapeutyczny szczepu S. thermophilus MK-10 and L. bulgaricus 151 na stan zapalny jelita indukowany w modelu mysim poprzez oddziaływanie na mikrobiotę jelitowa i modulację profilu komórek T.