Skip to main content

Aktualne projekty i granty badawcze ZIiMŻ


 1. „Jogurt z Ogrodu” z dodatkiem miodu i liofilizowanych ziół. „Inkubator Innowacyjności 4.0” ustanowiony przez MNISW i finansowany ze środków europejskich w ramach projektu „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). Nr. MNISW/2020/318/DIR –  lider zadania dr Anna Ogrodowczyk.
 2. Rola lipidów matrycy mleka w programowaniu immunoreaktywności białek pochodzących z bakterii kwasu mlekowego.” Nr. 2021/43/D/NZ9/02814; (NCN; SONATA 17) – lider projektu dr Anna Ogrodowczyk.
 3. Wpływ symulowanych warunków trawienia na zmiany w profilu i immunoreaktywności białek bakterii z rodzaju Lactobacillus. Nr. G KNOW31. Wsparcie: Konsorcjum KNOW „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność” –  lider zadania dr Anna Ogrodowczyk.
 4. Ocena właściwości immunomodulujących zewnątrzkomórkowych czynników wydzielanych przez bakterie kwasu mlekowego. Nr. G KNOW Granty na Granty. Wsparcie: Konsorcjum KNOW „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność” – lider zadania dr Anna Ogrodowczyk.
 5. Wpływ szczepu bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG na aktywność komórek dendrytycznych myszy z indukowanym stanem nadwrażliwości na β-laktoglobulinę mleka krowiego (β-lg). Nr. G KNOW40. Wsparcie: Konsorcjum KNOW „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność” – dr hab.inż. Dagmara Zlotkowska.
 6. Modyfikowane białka żywności i probiotyki – wpływ na aktywność regulatorowych komórek T i komórek dendrytycznych. Nr. G KNOW11. Wsparcie: Konsorcjum KNOW „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”. Kierownik projektu – dr hab.inż. Dagmara Złotkowska.
 7. Modulacja odpowiedzi układu immunologicznego śluzówki przewodu pokarmowego porzez indukcję komórek regulatorowych poprzez podawanie natywnych i zglikowanych alergenów pokarmowych owoalbuminy i beta laktoglobuliny razem z probiotykami. Wsparcie NCN; GRANT NUMBER 2011/01/B/NZ9/02727.Kierownik projektu – dr hab.inż. Dagmara Złotkowska.
 8. Ocena bezpieczeństwa i aktywności prozdrowotnej własnych i komercyjnych preparatów probiotycznych: badania modelowe na zwierzętach z indukowanym stanem zapalnym okrężnicy. Wsparcie NCN; GRANT NUMBER 2011/01/B/NZ9/07136. Kierownik projektu dr Ewa Wasilewska.
 9. Wpływ fosforanów inozytolu i mikrobioty jelitowej na funkcje zdrowych i nowotworowych komórek nabłonkowych jelita grubego. Projekt NCN nr DEC-2013/11/D/NZ9/02783. Kierownik: dr Lidia Markiewicz
 10. MicrobiomeSupport – “Towards coordinated microbiome R&I activities in the food system to support (EU and) international bioeconomy goals”, Horizon 2020 CSA (Coordination and Support Action) projekt No 818116, 2018-2022. Przedstawiciel krajowy: dr. Lidia Markiewicz.
 11. C-SNIPER: Redukcja Campylobacter poprzez zastosowanie fagów specyficznych dla enteropatogenu. Projekt EIT Food, 2020-2021, kierownik zadania realizowanego w IRZiBŻ PAN – dr Lidia Markiewicz.
 12. “#Annual Food Agenda” (Projekt Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii EIT FOOD, Nr. 19169-21 (21105) – wykonawca- dr Joanna Fotschki, dr Anna Ogrodowczyk.
 13. C-SNIPER: Redukcja Campylobacter poprzez zastosowanie fagów specyficznych dla enteropatogenu. Projekt EIT Food, 2020-2021, kierownik zadania realizowanego w IRZiBŻ PAN – dr Lidia Markiewicz, wykonawca- dr Anna Ogrodowczyk.
 14. V-PLACE: Umożliwienie konsumentom wyboru produktów wegańskich lub wegetariańskich– Projekt EIT Food, 2020-2021, wykonawca- dr Anna Ogrodowczyk, Prof. Barbara Wróblewska.
 15. SPIN: SPermidyna i Eugenol zintegrowane działania w zmniejszaniu zachorowalności na koronawirusa w populacji UE, EIT FOOD, 2020, kierownik zadania – dr Anna Ogrodowczyk, dr hab.inż. Dagmara Złotkowska (wykład).
 16. Classroom: jako platforma zaangażowania społeczności w produkcję żywności i naukę. Projekt EIT Food, 2020-2021,  wykonawca- dr Anna Ogrodowczyk, dr hab.inż. Dagmara Złotkowska.
 17. Szkolene na temat Ukierunkowanego Żywienia „RIS Fall School in Targeted Nutrition” Projekt EIT Food, 2021,  wykonawca- dr Anna Ogrodowczyk.
 18. „Wpływ szczepów Lactobacillus i transglutaminazy na immunoreaktywność beta-laktoglobuliny i alfa-kazeiny mleka klaczy” (Projekt Narodowego Centrum Nauki, NCN, Preludium 9, Nr.  2015/17/N/NZ9/03666) – kierownik projektu dr Joanna Fotschki.
 19. „CHAMPP: Współczesne wyzwania i problemy w produkcji drobiarskiej” (EIT FOOD) – lider projektu dr Joanna Fotschki.
 20. „InformPack: Development of public engagement actions, tools and strategies to enable a sustainable shift in food packaging culture in Europe” (Projekt Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii EIT FOOD, Nr.22205) – główny wykonawca dr Joanna Fotschki.
 21. “#Annual Food Agenda” (Projekt Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii EIT FOOD, Nr. 19169-21 (21105) – wykonawca dr Joanna Fotschki.
 22. „Immunomodulujące właściwości przefermentowanego napoju serwatkowego wzbogaconego sokiem z aronii oraz kolostrum” Projekt NCN, Preludium Bis 3, No. 2021/43/O/NZ9/00957, Kierownik projektu: prof. dr hab. Barbara Wróblewska.
 23. COST Action FA1402 ImpARAS – Poprawa strategii oceny ryzyka alergii dla nowych białek spożywczych – przedstawiciel krajowy: prof. Barbara Wróblewska.
 24. COST Action CA18113 – Zrozumienie i wykorzystanie wpływu niskiego pH na mikroorganizmy – przedstawiciel krajowy: prof. Barbara Wróblewska.
 25. COST Action FA1005 INFOGEST – Poprawa właściwości zdrowotnych żywności poprzez wymianę wiedzy na temat procesu trawienia- przedstawiciel krajowy: dr Dominika Świątecka.
 26. COST Action PIMENTO CA20128 – Promowanie innowacyjności żywności fermentowanej, 2021-2025, przedstawiciel krajowy: dr Lidia Markiewicz.