Skip to main content

Zakład Biologicznych Funkcji Żywności


Ogólny profil badań

Przedmiotem zainteresowań jest wpływ składników diety na funkcjonowanie przewodu pokarmowego (m.in. funkcje absorpcyjne jelita cienkiego i procesy fermentacyjne w jelicie grubym), przydatność różnych interwencji żywieniowych w profilaktyce zdrowotnej oraz weryfikacja ich skuteczności w ograniczeniu zaburzeń metabolicznych, które początkują procesy chorobowe, m. in. wysoki poziom wolnych rodników, dyslipidemia i hiperglikemia. W doświadczeniach są wykorzystywane konwencjonalne gryzonie laboratoryjne, w tym szczury z zaburzonym metabolizmem (m.in. poprzez indukcję wczesnej lub zaawansowanej cukrzycy) oraz zwierzęta gospodarskie, będące modelami badawczymi w niektórych schorzeniach lub dostarczające produkty spożywcze odgrywające ważną rolę w diecie człowieka. W doświadczeniach na gryzoniach poszukuje się nowych metod oceny funkcjonalnych oddziaływań składników oraz diet, a w doświadczeniach na drobiu poszukuje się skutecznych metod  poprawy jakości zdrowotnej surowców zwierzęcych (mięsa i jaj).

Zespół Biologii Regeneracyjnej (ZBR) zajmuje się wyjaśnieniem mechanizmów regulujących procesy gojenia urazów skórnych. Przeprowadzone badania wskazują, że czynnik transkrypcyjny Foxn1 reguluje proces naprawczy nadzorując fazę proliferacyjną oraz biorąc udział w fazie przebudowy (remodelingu).  Uzyskane wyniki wykazały również kluczową rolę czynnika Foxn1 w procesie dojrzewania skóry. Brak Foxn1 w skórze myszy nagich zatrzymuje jej rozwój na etapie płodowym tworząc warunki sprzyjające regeneracji (tak jak zostało to zaobserwowane  w skórze płodów).  Dalekosiężnym celem eksperymentatorów jest przekierowanie szlaków naprawczych towarzyszących wytworzeniu blizny na szlaki regeneracyjne gojące urazy w procesie bezbliznowym.

Zespół Centralnych Regulacji Metabolizmu (ZCRM) prowadzi badania nad ośrodkowymi mechanizmami regulującymi utrzymanie równowagi energetycznej u ssaków w zmieniających się warunkach środowiskowych. W formułowaniu hipotez badawczych zakłada się, że pełniejsze poznanie roli jaką pełni układ nerwowy w procesach takich jak: odczuwanie głodu i sytości, mobilizacja zgromadzonych rezerw energetycznych czy termoregulacja, ułatwi obronę przed dodatnim bilansem energetycznym i otyłością.

Aktualna tematyka badawcza

Badania fizjologicznych uwarunkowań metabolizmu oraz statusu zdrowotnego organizmu z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych i tkanek, jako modelu badawczego” są tematem wspólnym, w ramach którego są realizowane trzy zadania badawcze”:

  1. Roślinne polifenole jako czynnik modulujący metabolizm glukozy” (kierownik, dr A. Jurgoński);
  2. Optymalizacja hodowli ludzkich komórek skóry in vitro: keratynocytów i fibroblastów” (kierownik dr hab. B. Gawrońska-Kozak).
  3. Niska temperatura otoczenia a stan leptynooporności w ośrodkowym układzie nerwowym” (kierownik dr J. Jarosławska);