Skip to main content
Logo PKLogo PK

Zwierzętarnia dla zwierząt laboratoryjnych


Zwierzętarnia konwencjonalna typu CV zlokalizowana jest w budynku Oddziału Nauk o Żywności przy ul. Tuwima 10. Pierwszy obiekt o powierzchni  120 m2 powstał w 1998 r. dzięki dotacji Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W 2011 r. powiększony do 150 m2 i gruntownie zmodernizowany z dotacji MSWiN spełnia wszystkie wymogi określone dla nowoczesnych placówek tego typu.

Obiekt podzielony jest na:

 • 2 klimatyzowane pomieszczenia do prowadzenia stada matecznego szczurów Wistar,
 • 2 klimatyzowane pomieszczenia do prowadzenia doświadczeń z wykorzystaniem szczurów, wyposażone w 130 klatek do indywidualnego utrzymania zwierząt i 36 klatek metabolicznych,
 • 1 klimatyzowane pomieszczenie do prowadzenia doświadczeń na myszach, wyposażone w 60 klatek do indywidualnego lub grupowego utrzymania zwierząt,
 • 2 indywidualnie klimatyzowane pomieszczenia do doświadczeń na myszach, wyposażone w 210 klatek do indywidualnego lub grupowego utrzymania zwierząt,
 • Pokój zabiegowy,
 • Pokój przygotowania diet,
 • Zmywalnia,
 • Magazyn,
 • Pomieszczenie gospodarcze;

Z infrastruktury zwierzętarni korzystają obecnie:

Wszystkie doświadczenia prowadzone są za zgodą Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Olsztynie.

Zwierzętarnia oferuje:

 • możliwość uzyskania szczurów do celów doświadczalnych,
 • opiekę nad zwierzętami w trakcie trwania testów,
 • prowadzenie doświadczeń żywieniowych wg uzgodnionych warunków.