Skip to main content

Laboratorium Mikrobiologiczne


Ogólny profil

Laboratorium Mikrobiologicznego sprawuje nadzór nad kolekcją ok. 1000 szczepów bakteryjnych. Znaczącą część kolekcji (ok. 400) stanowią potencjalnie probiotyczne szczepy Bifidobacterium i Lactobacillus izolowane z różnych środowisk.

W związku z prowadzeniem przez Laboratorium kolekcji do jego zadań należy:

  • przechowanie szczepów w sposób gwarantujący dobrą przeżywalność oraz utrzymanie pożądanych cech,
  • udostępniane szczepów do badań wszystkim zainteresowanym,
  • poszukiwanie nowych szczepów o przydatnych cechach, a następnie ich klasyfikacja i identyfikacja oraz dobór metod przechowywania w warunkach laboratoryjnych.

Laboratorium uczestniczy również w badaniach prowadzonych przez inne Zakłady. Badania te koncentrują wokół głównych kierunków badawczych Oddziału Nauki o Żywności i dotyczą:

  • określenia zmian jakościowych i ilościowych endogennej mikroflory jelitowej pod wpływem funkcjonalnych składników diety,
  • interakcji ekosystemu przewodu pokarmowego z przeciwutleniaczmi obecnymi w żywności,
  • wykorzystania szczepów Lactobacillus i Bifidobacterium do obniżania immunoreaktywności białek mleka.