Skip to main content
Logo PKLogo PK

Laboratorium Mikrobiologiczne


Ogólny profil

Laboratorium Mikrobiologicznego sprawuje nadzór nad kolekcją ok. 1000 szczepów bakteryjnych. Znaczącą część kolekcji (ok. 400) stanowią potencjalnie probiotyczne szczepy Bifidobacterium i Lactobacillus izolowane z różnych środowisk.

W związku z prowadzeniem przez Laboratorium kolekcji do jego zadań należy:

  • przechowanie szczepów w sposób gwarantujący dobrą przeżywalność oraz utrzymanie pożądanych cech,
  • udostępniane szczepów do badań wszystkim zainteresowanym,
  • poszukiwanie nowych szczepów o przydatnych cechach, a następnie ich klasyfikacja i identyfikacja oraz dobór metod przechowywania w warunkach laboratoryjnych.

Laboratorium uczestniczy również w badaniach prowadzonych przez inne Zespóły. Badania te koncentrują wokół głównych kierunków badawczych Oddziału Nauki o Żywności i dotyczą:

  • określenia zmian jakościowych i ilościowych endogennej mikroflory jelitowej pod wpływem funkcjonalnych składników diety,
  • interakcji ekosystemu przewodu pokarmowego z przeciwutleniaczmi obecnymi w żywności,
  • wykorzystania szczepów Lactobacillus i Bifidobacterium do obniżania immunoreaktywności białek mleka.