Skip to main content
Logo PKLogo PK

Oferowane metody i analizy


Laboratorium wykonuje badania zlecone przez Zleceniodawców zewnętrznych. Oferujemy wykonanie analiz mikrobiologicznych żywności oraz pasz metodami uwzględniającymi indywidualne wymagania Zleceniodawców.

Pracownicy Laboratorium służą pomocą w zakresie doboru metod i interpretacji wyników badań.