Skip to main content
Logo PKLogo PK

Wykaz aparatury


  • Biostat C (Biotech International) – bioreaktor do namnażania biomasy bakterii z systemem sterylizacji i stacją mieszania gazów,
  • Tangential Filtration System „ProFlux” (Amicon) – do zagęszczania biomasy bakterii,
  • Liofilizator FD 8-55 (Heto-Holten) – do utrwalania szczepów bakteryjnych,
  • Zestaw do komputerowej analizy obrazu mikroskopowego (Nicon).