Dr Maria Guzewska z naszego Instytutu otrzymała Nagrodę im. prof. Władysława Bielańskiego, przyznawaną – raz na cztery lata – przez Towarzystwo Biologii Rozrodu. Doceniono jej cykl prac eksperymentalnych dotyczących badań nad pęcherzykami zewnątrzkomórkowymi, które są kluczem do powodzenia dialogu zarodek-matka na wczesnych etapach ciąży.

Naukowczyni swoją pracę doktorską zrealizowała pod kierunkiem prof. dr hab. Moniki Kaczmarek w Zespole Mechanizmów Działania Hormonów IRZiBŻ PAN.

Wspomniane pęcherzyki zewnątrzkomórkowe (EVs) to nanostruktury pokryte błoną, wydzielane przez wszystkie typy komórek, które w ostatnim czasie zdobyły uznanie jako istotny element komunikacji międzykomórkowej, przyciągając uwagę wielu zespołów naukowych i badaczy na całym świecie.

Docenione badania dr Marii Guzewskiej dotyczyły określenia roli sygnałów zarodkowych (estradiolu i prostaglandyny E2) oraz mikroRNA w procesie biogenezy tych pęcherzyków. Innymi słowy, mowa tu o wpływie pewnych czynników na regulację całego skomplikowanego procesu powstawania EVs.

W swoich pracach naukowczyni po raz pierwszy wykazała, że sygnały zarodkowe są kluczowymi modulatorami procesu biogenezy i uwalniania EVs, a dzieje się to na styku komórek trofoblastu zarodka i błony śluzowej macicy matki.

Tematyka badawcza podjęta przez dr Marię Guzewską wpisuje się w światowe trendy badawcze, których celem jest wykorzystanie EVs jako biomarkerów w celu monitorowania procesów fizjologicznych oraz wykrywania stanów patologicznych występujących podczas ciąży.

Prace zostały opublikowane w ubiegłym roku i obejmują wyniki kompleksowych badań prowadzonych na trzech różnych poziomach eksperymentalnych (ex vivo, in vitro i in silico) oraz zawierają opracowanie nowych procedur analitycznych.

Nagrodzono następujące publikacje:

– „Embryonic signals mediate extracellular vesicle biogenesis and trafficking at the embryo-maternal interface” autorstwa Marii M. Guzewskiej, Kamila Myszczyńskiego, Yael Heifetz oraz Moniki M. Kaczmarek, opublikowaną w czasopiśmie „Cell Communication and Signalling”

oraz

– „miR-125b-5p impacts extracellular vesicle biogenesis, trafficking, and EV subpopulation release in the porcine trophoblast by regulating ESCRT-dependent pathway” autorstwa Marii M. Guzewskiej, Krzysztofa J. Witka, Elżbiety Karnas, Michała Rawskiego, Ewy Zuby-Surmy oraz Moniki M. Kaczmarek, opublikowaną w czasopiśmie „FASEB Journal”.

Gratulujemy!

Data publikacji: 12.06.2024