Konferencja Naukowa Młodych Badaczy pt. „Bezpieczeństwo i jakość żywności”

to cykliczne przedsięwzięcie, o zasięgu regionalnym, które w tym roku organizowane będzie już po raz XX. Inicjatywa ta jest wspólnie realizowana przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w OlsztynieWydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pod patronatem Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk. Ma ono niezmiennie na celu promowanie młodych naukowców zajmujących się tematyką ściśle wpisującą się w rozwój Inteligentnych specjalizacji regionu czyli w produkcję żywności wysokiej jakości oraz promocję zdrowego życia.

W referatach, będących owocem badań naukowych, wiodącymi tematami będzie poszukiwanie nowych źródeł substancji bioaktywnych, bezpieczeństwo mikrobiologiczne żywności, wpływ procesów technologicznych i środowiskowych na jakość otrzymywanych produktów oraz ich właściwości odżywcze. Zagadnieniem będącym znakiem czasu jest  bezpieczeństwo żywności w kontekście wyzwań jakim jest wojna w Ukrainie oraz efekty pandemii. Istotnym elementem konferencji będzie również sekcja Varia przedstawiająca obszary ściśle powiązane ze zdrowiem człowieka.

Intencją organizatorów jest wymiana doświadczeń naukowych miedzy młodymi uczestnikami i dyskusja z doświadczonymi naukowcami, przedstawicielami przemysłu rolno spożywczego i konsumentami. Wierzymy, że tematyka Konferencji wzbudzi zainteresowanie i zachęci do aktywnego udziału wszystkich uczestników.