W ostatnim okresie sektor produkcji żywności poddawany jest wzmożonej presji. Z jednej strony oczekuje się, że wyżywi rosnącą populację planety. Z drugiej, zmaga się z rosnącą konkurencją oraz niedoborem ziemi, wody i energii do produkcji. Na obecne praktyki producenckie mają wpływ zmiany w polityce rządów, ale także zmiany popytu i dystrybucji konsumenckiej. Producentom trudno jest osiągnąć konkurencyjną pozycję na coraz bardziej zglobalizowanym rynku. Doświadczenia innych branż dają jednak nadzieję, że innowacyjne rozwiązania oraz technologie wprowadzone w praktykę gospodarstw mogą przełożyć się na realne zyski. Wykorzystanie nowoczesnych technologii m.in.: genetyki, biotechnologii czy robotyki zmienia pozycję firm we współczesnym łańcuch dostaw żywności, dając im pozycję liderów zrównoważonych zmian.

Partnerzy projektu “AgTech Academy”, członkowie Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w dziedzinie Żywności EIT Food, opracowali strategię wsparcia producentów i przetwórców żywności we wdrażaniu takich technologii w swoich przedsiębiorstwach, a co za tym idzie, przygotowania ich do działania w nowoczesnym systemie produkcji żywności.

Funkcjonowanie Akademii opiera się na materiałach edukacyjnych dostępnych on-line, interaktywnych i stacjonarnych warsztatach, dyskusjach, wsparciu mentorskim i wydarzeniach dotyczących nowych trendów, ze szczególnym naciskiem na „uczenie się przez działanie” i „zmianę zachowań” producentów żywności.

W trakcie warsztatów “EIT Food AgTech Academy” organizowanych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN podczas targów POLFISH poruszane były zagadnienia nowoczesnej akwakultury. Eksperci przedstawili nowe trendy oraz istniejące rozwiązania technologiczne w gospodarstwach rybackich w Polsce, w tym innowacyjne systemy recyrkulacji wody i metody produkcji oparte na akwaponice. Omówione zostały praktyczne aspekty zastosowania technologii długookresowego przechowania nasienia w praktyce wylęgarniczej dla lepszej jakości ikry i wyższych korzyści ekonomicznych. Dodatkowo, uczestnicy poznali techniki tworzenia hybryd międzygatunkowych w akwakulturze, które charakteryzują się wyższą odpornością na choroby oraz większą tolerancją na wysokie temperatury. Odbyło się również szkolenie nt. zastosowania badania USG w wykrywaniu płci i określaniu stanu wytarcia tarlaków.

Zobacz prezentacje z warsztatów:

  1. Nowe trendy oraz istniejące rozwiązania technologiczne w gospodarstwach rybackich w Polscemgr Agnieszka Brzyszcz
  2. Kriokonserwacja nasienia ryb – praktyczne aspekty technologii i jej możliwe zastosowania w praktycedr Beata Sarosiek
  3. Nowe gatunki i krzyżówki ryb w akwakulturze szansą w dobie globalnego ociepleniamgr Agnieszka Brzyszcz
  4. Zastosowanie USG w rybactwiemgr Michał Blitek

Projekt „EIT Food AgTech Academy” to międzynarodowa inicjatywa ekspertów ds. rolnictwa, rybactwa, naukowców oraz innowatorów z Bawarskiego Ministerstwa Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa, Uniwersytetu Queen’s w Belfaście, firm John Deere, MASPEX oraz Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, finansowany przez EIT Food, Wspólnotę Wiedzy i Innowacji w obszarze żywności Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), organu Unii Europejskiej, w ramach programu ramowego UE Horyzont 2020 w zakresie badań i innowacji. Więcej o EIT Food na www.eitfood.eu.

Data publikacji: 27.09.2022