Po dłuższej przerwie wynikającej z sytuacji epidemicznej i związanych z nią obostrzeń, drzwi Instytutu ponownie otworzyły się na gości. W laboratoriach pojawili się uczniowie, a wraz z nimi wiele pytań, na które z radością odpowiadali nasi naukowcy.

19 maja br. uczniowie pierwszej klasy XII Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów wraz z wychowawczynią Agnieszką Nowicką odwiedzili Zespół Biologii Gamet i Zarodka IRZiBŻ, gdzie mieli niepowtarzalną okazję samodzielnie przeprowadzić doświadczenia z wykorzystaniem technik biologii molekularnej.

Wspierani przez dr inż. Ilonę Kowalczyk-Ziębę oraz dr Dorotę Boruszewską licealiści wyizolowali RNA z tkanki zwierzęcej, a za pomocą elektroforezy – techniki wykorzystywanej do separacji związków chemicznych i biomolekuł – ocenili jego jakość. Następnie uczestniczyli w warsztatach technik in vitro, gdzie pod okiem prof. dr hab. Izabeli Wocławek-Potockiej i mgr Mileny Traut założyli hodowlę zarodków bydlęcych, a z pomocą dr Sylwii Judyckiej zbadali ruchliwość plemników z wykorzystaniem komputerowej analizy ruchu plemników (CASA).

Wycieczka do Instytutu jest okazją do poszerzenia wiedzy, ale także przyjrzenia się pracy naukowców z bliska. Praktyczny charakter zajęć cieszy się zawsze dużym zainteresowaniem uczniów.

 

Data publikacji: 30.05.2022