Rodzicielstwo u ryb. Naukowcy z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie chcą poznać mechanizmy dziedziczenia cech u okonia. Uzyskana wiedza będzie przydatna w planowaniu przyszłych programów hodowlanych oraz pozwoli na wskazanie, które czynniki warunkują jakość potomstwa.

 

Data publikacji: 23.07.2021