Uczniowie XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie odwiedzili laboratoria Oddziału Nauk o Żywności IRZiBŻ.

W pracowniach Zespołu Chemii i Biodynamiki Żywności, Zespołu Immunologii i Mikrobiologii Żywności, Laboratorium Mikrobiologii i Laboratorium Metabolomiki na uczniów czekały prelekcje i doświadczenia, które przybliżyły im zagadnienia związane z analizą jakości i bezpieczeństwa żywności. Wykład inaugurujący pt. „Jak mówią do nas bakterie?” poprowadziła dr Anna Ogrodowczyk.

Wizyta uczniów XII Liceum w Instytucie PAN jest kolejnym etapem realizacji projektu EIT Food „Classroom as a Platform for Community Engagement with Food Production and Science”.

Czytaj więcej: Projekt EIT Food – CLASSROOM

Galeria

Projekt „Classroom as a Platform for Community Engagement with Food Production and Science” jest finansowany przez EIT Food, Wspólnotę Innowacji ds. Żywności Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), organu UE w ramach programu „Horyzont 2020”, programu ramowego UE w zakresie badań i innowacji.
 

 

Data publikacji: 12.03.2020