W najnowszym numerze „Academii”, popularno-naukowym czasopiśmie Polskiej Akademii Nauk, przeczytamy rozmowę z prof. dr hab. Moniką Kaczmarek, kierownikiem Laboratorium Biologii Molekularnej IRZiBŻ.

Prof. Kaczmarek opowiada o swojej pracy badawczej, w której skupia się na poznaniu molekularnych aspektów endokrynologii rozrodu zwierząt. Bada udział czynników pochodzenia matczynego, ojcowskiego oraz zarodkowego w interakcji zarodek–matka podczas wczesnej ciąży. Kontynuuje również badania rozpoczęte podczas stypendium Fulbrighta, które pozwolą wyjaśnić na modelu myszy mechanizm powstawania zaburzeń procesów rozrodczych oraz funkcjonowania osi podwzgórze– –przysadka–gonady u potomstwa na skutek nieprawidłowości w diecie stosowanej przez matkę karmiącą.

Czytaj

Data publikacji: 4.01.2019