W najnowszym numerze „Academii”, popularno-naukowym czasopiśmie Polskiej Akademii Nauk, możemy przeczytać wywiad z Dyrektorem Instytutu, prof. Mariuszem Piskułą.

Aktualne wydanie poświęcone zagadnieniu „Konsumpcji” było okazją do przedstawienia badań Instytutu na przestrzeni ostatnich 30 lat, a także podsumowania najważniejszych osiągnięć i planów rozwoju w najbliższej perspektywie.

Czytaj

 

Data publikacji: 26.11.2018