Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Na podstawie § 14 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego…

Czytaj więcej

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie NCN OPUS

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza konkurs…

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie NCN OPUS 18

Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie NCN OPUS 18…

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie NCN SONATA 15

Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie NCN SONATA 15…

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ochrony Bioróżnorodności IRZIBŻ PAN z siedzibą w Popielnie

Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko…

Czytaj więcej