I rok

 1. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (koordynator przedmiotu; dr hab. Aneta Andronowska) zrealizowany
 2. Specjalistyczne warsztaty z wybranego języka obcego (prowadzący: Jeff Taylor)– każdy wtorek godz. 8:45
 3. Aspekty etyczne i prawne w badaniach naukowych (prowadzący: dr hab. Marek Salamonowicz) planowane rozpoczęcie zajęć: koniec stycznia 2023 r.
 4. Prawo autorskie i własność intelektualna (prowadzący: dr hab. Marek Salamonowicz) planowane rozpoczęcie zajęć : koniec stycznia 2023 r.
 5. Przygotowanie i redakcja tekstu naukowego (prowadzący: dr hab. Daniel Żarski) : zajęcia realizowane w ramach Szkoły Letniej
 6. Seminarium (prowadzący: prof. Carsten Carlberg) – terminy uzgodnione z prowadzącym

Szkoła Letnia 2023

II rok

 1. Metody statystyczne w badaniach naukowych (prowadzący: dr hab. Jacek Nowakowski) planowane rozpoczęcie zajęć: luty 2023 r.
 2. Pozyskiwanie funduszy na badania i przygotowanie projektów (prowadzący: dr hab. Aneta Andronowska, dr Anna Gwizdek-Wiśniewska) kontynuacja od: czwartku 8 grudnia 2022 godz. 8:15 (zajęcia on-line)
 3. Przedmiot kierunkowy:
  • Fizjologia zwierząt z elementami zootechniki (prowadzący : dr hab. Barbara Wąsowska) – w realizacji
  • Fizjologia zwierząt z elementami zootechniki (prowadzący : dr hab. Anna Szóstek-Mioduchowska) – planowane rozpoczęcie zajęć: 7 luty 2023 r.
  • Seminarium (prowadzący: prof. Carsten Carlberg) – terminy uzgodnione z prowadzącym

Szkoła Letnia 2023

III rok

 1. Przedmiot kierunkowy:
  • Ogólna technologia żywności i żywienie człowieka (prowadzący: dr hab. Urszula Krupa-Kozak) – w realizacji
  • Fizjologia zwierząt z elementami zootechniki (prowadzący : dr hab. Barbara Wąsowska) – w realizacji
 2. Pozyskiwanie funduszy na badania i przygotowanie projektów (prowadzący: dr hab. Aneta Andronowska, dr Anna Gwizdek-Wiśniewska) kontynuacja od: czwartku 8 grudnia 2022 godz. 8:15 (zajęcia on-line)
 3. Seminarium (prowadzący: prof. Carsten Carlberg) – terminy uzgodnione z prowadzącym

Szkoła Letnia 2023