I rok

1/ Bezpieczeństwo i Higiena Pracy /koordynator przedmiotu; dr hab. Aneta Andronowska/ – 4.10.2023 godz. 8:30 / sala seminaryjna Tuwima 10

2/ Specjalistyczne warsztaty z wybranego języka obcego /prowadzący: Jeff Taylor/– każdy wtorek godz. 8:30 od 10.10.2023 / sala seminaryjna Tuwima 10

3/ Aspekty etyczne i prawne w badaniach naukowych /prowadzący: dr hab. Marek Salamonowicz/ planowane rozpoczęcie zajęć: koniec listopada/grudzień 2023r

4/ Prawo autorskie i własność intelektualna /prowadzący: dr hab. Marek Salamonowicz/ planowane rozpoczęcie zajęć: koniec listopada/grudzień 2023r

5/ Przygotowanie i redakcja tekstu naukowego /prowadzący: dr hab. Daniel Żarski/ zajęcia realizowane w ramach Szkoły Letniej 2024

6/ Seminarium /prowadzący: od stycznia 2024 / – terminy uzgodnione z prowadzącym

7/ przedmiot kierunkowy /Ogólna technologia żywności i żywienie człowieka/ prowadzący: dr hab. Urszula Krupa-Kozak/ – od lutego 2024

semestr zimowy; od lutego 2024

8/ pozyskiwanie funduszy na badania i przygotowanie projektu /prowadzący dr hab. Aneta Andronowska/ koniec lutego 2024

– Szkoła Letnia 2024

II rok

1/ Metody statystyczne w badaniach naukowych /prowadzący: dr hab. Jacek Nowakowski/ planowane rozpoczęcie zajęć: 12.10. 2023r / platforma TEAMS

2/ Pozyskiwanie funduszy na badania i przygotowanie projektów /prowadzący: dr hab. Aneta Andronowska – termin uzgodniony z prowadzącym/ od listopada 2023

3/ przedmiot kierunkowy: Fizjologia zwierząt z elementami zootechniki /prowadzący : dr hab. Anna Szóstek-Mioduchowska/ – planowane rozpoczęcie zajęć: luty 2024

Seminarium /od stycznia 2024

– Szkoła Letnia 2024

III rok

1/ przedmiot kierunkowy:

Ogólna technologia żywności i żywienie człowieka /prowadzący: dr hab. Urszula Krupa-Kozak/ – od lutego 2024

Fizjologia zwierząt z elementami zootechniki /prowadzący : dr hab. Barbara Anna Szóstek-Mioduchowska – od lutego 2024

2/ Seminarium / od stycznia 2024

– Szkoła Letnia 2024

IV rok

Seminaria Szkoła letnia 2024