Kryteria

 

Uchwała Nr 7 Rady Naukowej IRZiBŻ PAN W Olsztynie o kryteriach oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego kandydatów ubiegających się o stopień doktora habilitowanego w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk pdf
Poradnik RDN. Postępowania dotyczące nadawania stopnia doktora habilitowanego  

Przebieg postępowań habilitacyjnych

Rok 2022

 

1. Bartosz Fotschki

 
Harmonogram postępowania habilitacyjnego pdf
Wniosek postępowania habilitacyjnego (Zał.1) pdf
Autoreferat postępowania habilitacyjnego (Zał.3) pdf
Uchwała Rady Naukowej Nr15 z dnia 16032023 o powołaniu Komisji habilitacyjnej (Zał.4) pdf
Recenzja dorobku kandydata (Zał.5) pdf
Recenzja dorobku kandydata (Zał.6) pdf
Recenzja dorobku kandydata (Zał.7) pdf
Recenzja dorobku kandydata (Zał.8) pdf
Uchwała Rady naukowej IRZiBŻ PAN Olsztyn w sprawie nadania tytułu dr. hab. (Zał.9) pdf

Rok 2018

 

1. Radosław Kowalski

 
Harmonogram przebiegu postępowania pdf

Rok 2017

 

1. Małgorzata Wronkowska

 
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego pdf
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego pdf
Informacja o składzie komisji habilitacyjnej pdf
Harmonogram przebiegu postępowania pdf
Autoreferat pdf

Rok 2016

 

1. Mariola Dietrich

 
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego pdf
Autoreferat pdf
Informacja o składzie komisji habilitacyjnej pdf
Harmonogram przebiegu postępowania pdf
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego pdf

2. Wiesław Wiczkowski

 
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego pdf
Autoreferat pdf
Informacja o składzie komisji habilitacyjnej pdf
Harmonogram przebiegu postępowania pdf
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego pdf

3. Adam Jurgoński

 
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego pdf
Autoreferat pdf
Informacja o składzie komisji habilitacyjnej pdf
Harmonogram przebiegu postępowania pdf
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego pdf

Rok 2015

 

1. Agnieszka Wacławik

 
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego pdf
Autoreferat pdf
Informacja o składzie komisji habilitacyjnej pdf
Harmonogram przebiegu postępowania pdf
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego pdf