Kryteria

 

Uchwała Nr 7 Rady Naukowej IRZiBŻ PAN W Olsztynie o kryteriach oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego kandydatów ubiegających się o stopień doktora habilitowanego w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk pdf
Poradnik RDN. Postępowania dotyczące nadawania stopnia doktora habilitowanego  

Przebieg postępowań habilitacyjnych

Rok 2018

 

1. Radosław Kowalski

 
Harmonogram przebiegu postępowania pdf

Rok 2017

 

1. Małgorzata Wronkowska

 
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego pdf
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego pdf
Informacja o składzie komisji habilitacyjnej pdf
Harmonogram przebiegu postępowania pdf
Autoreferat pdf

Rok 2016

 

1. Mariola Dietrich

 
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego pdf
Autoreferat pdf
Informacja o składzie komisji habilitacyjnej pdf
Harmonogram przebiegu postępowania pdf
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego pdf

2. Wiesław Wiczkowski

 
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego pdf
Autoreferat pdf
Informacja o składzie komisji habilitacyjnej pdf
Harmonogram przebiegu postępowania pdf
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego pdf

3. Adam Jurgoński

 
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego pdf
Autoreferat pdf
Informacja o składzie komisji habilitacyjnej pdf
Harmonogram przebiegu postępowania pdf
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego pdf

Rok 2015

 

1. Agnieszka Wacławik

 
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego pdf
Autoreferat pdf
Informacja o składzie komisji habilitacyjnej pdf
Harmonogram przebiegu postępowania pdf
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego pdf