Okres realizacji: 2013-2016

Źródło finansowania: w ramach 7.PR UE

Koordynator PAN Olsztyn: prof. dr hab. Ryszard Amarowicz

www.trafoon.eu

W Unii Europejskiej, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w sektorze spożywczym poddawane są coraz większej presji w związku z otwarciem rynków, wzrostem zapotrzebowania na powtarzalne i konkurencyjne cenowo produkty spożywcze, rosnącym znaczeniem dużych detalistów oraz prowadzenia działalności zgodnej z krajowymi regulacjami.

Takie ciągle zwiększone oczekiwania zagrażają wielu tradycyjnym wyrobom jak i technikom przetwarzania, które jeszcze dziś są dostępne. Produkcja żywności z lokalnych surowców, przy użyciu ponad stuletnich receptury oraz metod są fundamentem tożsamości kulturowej europejskich regionów. W ośrodkach miejskich, grup konsumentów coraz częściej domagają się tradycyjnych, lokalnych produktów żywnościowych zwykle produkowanych w warunkach ekologicznych. Ma to związek z problemami wywołanym przez przemysłowych producentów żywności masowej oraz niejasnościami związanymi z żywnością opartą o GMO, które mocno nadszarpnęły zaufanie publiczne. Aby przetrwać ekonomicznie i uczestniczyć w nowoczesnym rynku konsumentów mali producenci wytwarzający tradycyjną żywność muszą rozszerzać swoje umiejętności, zarówno w zakresie rozwoju biznesu, technik produkcyjnych poprzez przestrzeganie obowiązujących przepisów dochodząc do promowania żywieniowych i pro-zdrowotnych aspektów związanych ze swoimi produktami.

W celu wspierania takich małych przedsiębiorstw, projekt TRAFOON rozpoczął w listopadzie 2013 roku tworzenie sieci transferu wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zbożowych, rybnych, przetworów z warzyw i/lub grzybów oraz przetworów owocowych, wspierających producentów żywności tradycyjnej.

Sieć TRAFOON stawia sobie za cel łączenie naukowców, ośrodki transferu wiedzy i stowarzyszenia w 14 krajach Europy w celu wspierania zrównoważonego rozwoju i przedsiębiorczości w sektorze żywności tradycyjnej z korzyścią dla regionów Europy i europejskiego konsumenta.

traditional-food-a-culinary-trip-through-europe-isbn-s tn_wiedza_i_zycie_pan_w_biznesie bonding_tradition_with_innovation

TRADITIONAL FOOD:
A CULINARY TRIP
THROUGH EUROPE

PRACA NAUKOWCÓW
ZAOWOCUJE W BIZNESIE

Bonding tradition
with innovation –
successful strategies
in food chain value