Konferencja Międzynarodowa

Łączenie tradycji i innowacji –  jak osiągnąć sukces w branży rolno-spożywczej

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję organizowaną w dniach 12-13 września 2016 w ramach projektu Sieć Żywności Tradycyjnej dla zwiększenia transferu wiedzy na rzecz innowacji (UE TRAFOON – www.trafoon.eu). Celem spotkania jest pokazanie potencjału żywności tradycyjnej i regionalnej z różnych zakątków Polski i Europy dla zwiększenia konkurencyjności firm i zaspokojenia potrzeb współczesnego społeczeństwa.

Miejsce: Olsztyn, Polska

Termin: 12-13 września 2016;

Język: Angielski – tłumaczenie symultaniczne na język polski;

Rejestracja: Rejestracja jest obowiązkowa. Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona. Pierwszeństwo w udziale mają uczestnicy przedstawiający wyniki w formie prezentacji ustnej lub plakatowej;

Opłata: Brak opłaty za uczestnictwo – wliczając udział we wszystkich sesjach, przerwach kawowych, posiłkach i wydarzeniach towarzyszących.

Kontakt: Sekretarz Konferencji: dr Michał Janiak 89 523 46 15; e-mail: trafoon@pan.olsztyn.pl

Ostateczny program

Streszczenia prezentacji wygłoszonych w trakcie konferencji

Lista prezentacji posterowych

W XXI. wieku w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej obserwuje się wyraźny podział rynku żywności. Z jednej strony dominuje podaż wytwarzanej masowo wystandaryzowanej i ujednoliconej żywności globalnej. Z drugiej natomiast, rośnie zainteresowanie konsumentów i producentów żywnością tradycyjną, wyróżniającą się szczególną jakością. Wiąże się to ze wzrostem świadomości społeczeństwa, które przywiązuje coraz większą wagę do prozdrowotnej funkcji spożywanych produktów.

Organizowana konferencja ma być okazją do wymiany poglądów i doświadczeń na temat wyzwań i perspektyw dla żywności tradycyjnej. W szerokim gronie specjalistów pragniemy przedyskutować możliwości podniesienia atrakcyjności tego typu produktów poprzez innowacje oraz wdrażanie wyników badań naukowych.

Spotkanie skierowane jest m.in. do pracowników naukowych, prowadzących badania w zakresie rozwoju i doskonalenia żywności tradycyjnej, jak również prace nad wykorzystaniem tego rodzaju żywności w diecie człowieka. Adresatem konferencji są także przedsiębiorcy, władze lokalne, organizacje społeczne oraz wszyscy zawodowo związani z żywnością tradycyjną.

Mając na uwadze fakt, iż asortyment polskiej żywności tradycyjnej jest bardzo atrakcyjny i szeroki, zapraszamy producentów do zaprezentowania swoich produktów podczas naszej konferencji.

Miejsce Konferencji:

Hotel HP Park,
Aleja Warszawska 119,
Olsztyn
http://olsztyn.hotelepark.pl/kontakt
Dojazd z miasta autobusami: 103 (przystanek końcowy na pętli Stary Dwór)

Zakwaterowanie

Uczestnikom konferencji proponujemy noclegi w Hotelu HP Park – miejscu konferencji, gdzie mamy wynegocjowane specjalne stawki dla jej uczestników. Proszę o kontakt z hotelem poprzez adres e-mail: hpolsztyn@hotelepark.pl i w zamówienie proszę podać hasło TRAFOON. Jednocześnie informujemy ze fundacja ŻAK UWM w Olsztynie prowadzi pokoje gościnne na terenie miasteczka akademickiego, które jest położone w pobliżu miejsca konferencji. W sprawie rezerwacji proszę o zapoznanie się z informacją na stronie http://www.zak.olsztyn.pl/pokojeHotelowe.html.

Pytania i odpowiedzi:

P1. Czy prezentacje ustne muszą być wygłaszane wyłącznie w języku angielskim?

O1. W dniach 12-13 września, kiedy odbędzie się Konferencja, wszystkie wystąpienia przewidziane są w języku angielskim.

P2. Czy prezentowane prace muszą być oparte na wynikach badań własnych czy mogą być to prace typu przeglądowego?

O2. W takcie spotkania dopuszczamy prace zarówno będące wynikami badań własnych jak i prezentujące obecny stan wiedzy/techniki na podstawie przeglądu literatury.

 

Data publikacji: 19.07.2016