Warunkiem uczestnictwa w PDR jest wysłanie zgłoszenia za pomocą Karty zgłoszeniowej.

Uczestnictwo w PDR jest bezpłatne.

Zainteresowane podmioty nie będą obciążone kosztami związanymi z realizacją zadań uwzględnionych w Programie Doradczym „Pozyskiwanie, przechowywanie i zapładnianie gamet ryb”.