Szkolenie internetowe 20 grudnia 2021, godz. 12.00 – 15.00

Szkolenie prowadzone będzie na platformie internetowej ZOOM z możliwością zabrania głosu i prowadzenia dyskusji przez słuchaczy.

Więcej…

XXVI Konferencja Hodowców Karpia 22 – 24 września 2021, Opalenica k/Poznania

Referaty (PDF):

 1. Wspomaganie rozrodu ryb karpiowatych w warunkach kontrolowanych – potrzeby, oczekiwania oraz rozwiązania praktyczne;
 2. Problemy związane z dobrostanem ryb w kontekście regulacji prawnych, praktyki rybackiej i wiedzy naukowej.

Wylęgarnia 2021
31 sierpnia – 3 września 2021 roku, Darłówko,

Temat przewodni: Akwakultura jako narzędzie ochrony ichtiofauny

Referaty (PDF):

 1. Produkcja wylęgu reofilnych ryb karpiowatych w oparciu o biotechnikę kontrolowanego rozrodu;
 2. Pozyskiwane pośmiertnie nasienie pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) można rewitalizować poprzez krótkoterminowe przechowywanie.

Abstrakty:

 1. Produkcja wylęgu reofilnych ryb karpiowatych w oparciu o biotechnikę kontrolowanego rozrodu;
 2. Pozyskiwane pośmiertnie nasienie pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) można rewitalizować poprzez krótkoterminowe przechowywanie;

Szkolenie internetowe 25 czerwca 2021, godz. 12.00 – 15.00

Szkolenie prowadzone będzie na platformie internetowej ZOOM z możliwością zabrania głosu i prowadzenia dyskusji przez słuchaczy.

Więcej…

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska”, 16 kwietnia 2021 (WEBINARIUM)

Harmonogram konferencji (PDF)

Referaty (PDF):

 1. Wykorzystanie dostępnych narzędzi diagnostycznych w ocenie jakości nasienia ryb, ich biologicznego potencjału oraz możliwości zapładniającej;

Abstrakty (PDF):

 1. Wykorzystanie dostępnych narzędzi diagnostycznych w ocenie jakości nasienia ryb, ich biologicznego potencjału oraz możliwości zapładniającej;

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska”, 12 lutego 2021 (WEBINARIUM)

Harmonogram konferencji (PDF)

Referaty (PDF):

 1. Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w celu poprawy efektywności rozrodu ryb w warunkach kontrolowanych na przykładzie karpia;

Abstraty (PDF):

 1. Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w celu poprawy efektywności rozrodu ryb w warunkach kontrolowanych na przykładzie karpia;

Szkolenie internetowe 18 grudnia 2020, godz. 12.00 – 14.00

Szkolenie prowadzone będzie na platformie internetowej ZOOM z możliwością zabrania głosu i prowadzenia dyskusji przez słuchaczy.

Więcej…

XLV Szkolenie – Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych, 14-16 października 2020, Gdynia (WEBINARIUM).

Referaty (PDF):

 1. Co słychać za groblą – trendy rozwoju światowej akwakultury;

XXIV Krajowa Konferencja-Szkolenie Hodowców Karpia,
20-22 lutego 2019, Rzeszów.

Referaty (PDF):

 1. Wykorzystanie sztucznej plazmy nasienia oraz wybranych płynów aktywujących w rozrodzie karpia w warunkach kontrolowanych;

Wylęgarnia 2019,
11-13 września 2019, Białowieża,

Temat przewodni: Akwakultura ryb okoniowatych oraz innych gatunków,

Referaty (PDF):

 1. Stymulacja hormonalna samców szczupaka (Esox lucius) praktyczne aspekty poprawy jakości nasienia w warunkach kontrolowanych;
 2. Wpływ buforów aktywujących na parametry ruchu plemników i odsetek zapłodnienia ikry sandacza (Sander lucioperca);

Abstrakty:

 1. Stymulacja hormonalna samców szczupaka (Esox lucius) – praktyczne aspekty poprawy jakości nasienia w warunkach kontrolowanych;
 2. Wpływ buforów aktywujących na parametry ruchu plemników i odsetek zapłodnionej ikry sandacza (Sander lucioperca)

IV Ogólnopolska Konferencja Hodowców Ryb w Obiegach Zamkniętych,
25 – 27 września 2019, Mądrzechowo.

Referaty (PDF):

 1. Optymalizacja rozrodu szczupaka. Część I: Jakość ikry oraz innowacje w rozrodzie;
 2. Optymalizacja rozrodu szczupaka. Część II: Jakość nasienia oraz konfekcjonowanie gamet;

XLIV Szkolenie – Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych,
17-18 października 2019, Gdynia

Referaty (PDF):

 1. Sposoby na skuteczne przechowywanie nasienia ryb oraz użycia na skalę produkcyjną w warunkach wylęgarni.