Karta zgłoszeniowa – Program Doradztwa Rybackiego (FISH-REPRO)
„Pozyskiwanie, przechowywanie i zapładnianie gamet ryb”

Jednostka zgłaszająca

Nazwa Instytucji/Gospodarstwa Rybackiego *:

Imię i Nazwisko Zgłaszającego *:

Adres korespondencyjny *:

Numer telefonu *:

E-mail *:

Działania doradcze w zakresie *:

(zaznaczyć wybrany moduł)

Pozyskiwanie gamet ryb: TakNie

Przechowywanie gamet ryb: TakNie

Zapładnianie gamet ryb: TakNie

Termin realizacji działań *:

(wskazać proponowane terminy, maksymalnie trzy obejmujące do czterech dni roboczych) **

Uwagi/Pytania:

* wymagane

** decyduje kolejność zgłoszeń

Karta zgłoszeniowa pdf