Skip to main content

Najważniejsze osiągnięcia naukowe ZFiTR


W naszych badaniach nad rozrodem krów wykazano:

  • Znaczenie stymulacji adrenergicznej w funcjonowaniu ciałka żółtego;
  • Autoregulację czynności ciałka żółtego;
  • Pozagenomowy wpływ steroidów na czynność macicy i jajnika;
  • Zakłócający wpływ ksenobiotyków na czynność układu rodnego na drodze genomowej i pozagenomowej.