Skip to main content

Aktualne projekty i granty badawcze ZBFŻ


  1. Czynniki żywieniowe i metaboliczne wpływające na rozwój zaburzeń związanych z chorobami dietozależnymi (fundusz badań własnych, kierownik projektu: dr hab. A. Jurgoński, prof. instytutu):
    • Wpływ żywienia dietą zawierającą olej z nasion lnianki na status metaboliczny organizmu szczurów (główny wykonawca: dr hab. A. Jurgoński, prof. instytutu);
    • Opracowanie modelu in vitro „stopy cukrzycowej” opartego na komórkach skóry świni (alternatywnie myszy) (główny wykonawca: dr J. Wiśniewska).
  2. Czy efekt metaboliczny nanocząstek miedzi jest uzależniony od zróżnicowanych funkcji fizjologicznych błonnika pokarmowego? (Narodowe Centrum Nauki, projekt nr 2021/41/B/NZ9/01104; kierownik projektu: prof. J. Juśkiewicz).
  3. Łagodzenie niekorzystnych efektów związanych ze spożywaniem diety wysokotłuszczowej poprzez zmianę sposobu żywienia i/lub suplementację różnymi formami chromu (Narodowe Centrum Nauki, projekt nr 2020/39/B/NZ9/00674; kierownik projektu: prof. J. Juśkiewicz).
  4. Polifenole malin i ich metabolity jako czynniki regulujące mechanizmy rozwoju niealkoholowego stłuszczenia wątroby (Narodowe Centrum Nauki, projekt nr 2018/31/D/NZ9/02196, kierownik projektu: dr B. Fotschki).
  5. Odżywcze i prozdrowotne właściwości diet suplementowanych nasionami lub olejami z nasion niektórych roślin (Narodowe Centrum Nauki, projekt nr 2016/23/B/NZ9/01012, kierownik projektu: dr hab. A. Jurgoński, prof. instytutu).