Dr Taisiia Yurchuk z grantem NCN POLONEZ BIS 2

Dr Taisiia Yurchuk z Zakładu Immunologii i Patologii Rozrodu otrzymała prestiżowy grant POLONEZ BIS 2 współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Marie- Skłodowskiej Curie COFUND.

Taisiia przybyła do Instytutu z Ukrainy po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na jej kraj i rozpoczęła prace w Zakładzie Immunologii i Patologii Rozrodu pod kierownictwem prof. dr hab. n. wet. Dariusza Jana Skarżyńskiego, jej opiekuna naukowego w przyznamy projekcie. Prace badawcze dr Yurchuk skupiają się na określaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z zapłodnieniem in vitro u ludzi, a także zwierząt laboratoryjnych i gospodarskich. W ramach przyznanego grantu, dr Yurchuk zbada wpływ IGF-1 i EGF na przywrócenie połączeń komórkowych pomiędzy komórkami ziarnistymi, a oocytem w stadium germinal vesicle (GV), podczas zapłodnienia i rozwoju zarodkowego po wcześniejszej dekoronizacji i krioprezerwacji mysich i bydlęcych oocytów. Wyniki badań wzbogacą aktualną wiedzę na temat komunikacji pomiędzy oocytem, a komórkami ziarnistymi podczas procesu dojrzewania oraz przyczynią się do poprawy metod zachowania płodności i dojrzewania oocytów w warunkach in vitro, głównych problemów związanych z technikami wspomaganego rozrodu.

Prestiżowy grant POLONEZ BIS 2 został przyznany 21 naukowcom spośród 78 kandydatów.

Program potrwa 24 miesiące.

Witamy w Instytucie i gratulujemy stypendystce oraz opiekunowi naukowemu uzyskania tego prestiżowego projektu.

 

Czytaj więcej

Dr Taisia Yurchuk wygłosiła dwa referaty na wspólnym mitingu Society for Cryobiology and The Society for Low Temperature Biology

Dr. Taisiia Yurchuk (Ukraine, Poland), Prof. Roland Fleck (UK), Prof. Alexander Petrenko (the Director of the IPC&C NAS of Ukraine), Prof. Barry Fuller (UK), Dr. Yuri Petrenko (Czech Republic).

Dr Taisia Yurchuk wygłosiła dwa referaty na wspólnym mitingu Society for Cryobiology and The Society for Low Temperature Biology

The annual meeting of the Society for Cryobiology CRYO2022 was held between 19th – 22nd July, in Dublin, Ireland https://cryo2022.com/. The conference covered both practical and theoretical aspects of low temperature biology and thermal medicine. CRYO2022 provides a great platform for uniting cryo-biologists from all over the world who have demonstrated their powerful achievements in development of low-temperature preservation methods for regenerative, reproductive medicine, conservation of animal and plant species. Scientific talks at the conference were devoted to the current state of knowledge in cryopreservation of cells, tissues, and  organs from human, animal and plant, optimization and development of cryopreservation methods using new cryoprotectant media and freezing and thawing systems, bio-banking management and challenges in cryopreservation. The progress in the cryobiology research has made its application possible in interdisciplinary areas.

Prof. Roland Fleck (UK), Dr. Taisiia Yurchuk (Ukraine, Poland), Dr. Olga Mychailova (Canada), Prof. Alexander Petrenko (the Director of the IPC&C NAS of Ukraine), Prof. Birgit Glasmacher (Germany).

The Society for Low Temperature Biology (SLTB) combined forces with the Society for Cryobiology for a joint meeting which took place during CRYO2022 in Dublin to support Ukrainian science and Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the NAS of Ukraine (IPC&C NASU) – a unique cryobiological institution of Ukraine.  This year IPC&C was going to celebrate the 50th anniversary and host 2022 annual meeting of SLTB in October in Ukraine but due to the Russian invasion and ongoing war this became impossible.

Dr. Yurchuk who is holding the postdoctoral position in Department of Reproductive Immunology and Pathology of our Institute and is the head of laboratory of Cryopreservation of Gametes and Embryos of the Department for Reproductive System in the IPC&C NASU was invited by the Society for Cryobiology as a speaker to present two reports. One of Dr Yurchuk’s presentation highlighted contribution of IPC&C to cryobiology, specifically to the development of human reproductive cryobiology: „The contribution of the Ukrainian science to the development of human reproductive cryobiology” and the other topic was related to her work in the development of freezing methods for preserving female fertility: „Cryopreservation of human cumulus cells by a 3-steps slow freezing method for oocyte in vitro maturation system„. Her work was very well received at the meeting and presently she is continuing her research in reproductive cryobiology field at Institute of Animal Reproduction and Food Research, PAS, Olsztyn.

Czytaj więcej

​NCN dla Ukrainy

Narodowe Centrum Nauki rozpoczyna nabór wniosków w specjalnym programie dla badaczek i badaczy z Ukrainy.

źródło: Narodowe Centrum Nauki

Program specjalny NCN skierowany jest do Ukrainek i Ukraińców oraz wszystkich innych naukowczyń i naukowców, bez względu na obywatelstwo, którzy schronili się lub schronią w Polsce po agresji Rosji na Ukrainę. Z inicjatywy będzie mogło skorzystać około pięćdziesięciu osób. Narodowe Centrum Nauki sfinansuje ich roczny pobyt w polskich jednostkach akademickich i naukowych – zapewni środki na wynagrodzenia oraz na badania.

W programie mogą wziąć udział osoby, które mają co najmniej stopień doktora (w systemie ukraińskim kandydat nauk/Candidate of Science) i przed wybuchem wojny pracowały na ukraińskich uczelniach oraz w innych ośrodkach naukowych. Program obejmuje badania podstawowe i stosowane.

Procedura składania i oceny wniosków w konkursie jest maksymalnie uproszczona i szybka. Do składania wniosków uprawnione są uczelnie i inne jednostki naukowe. Wnioski powinny zawierać podanie przygotowane przez jednostkę oraz CV kandydatki lub kandydata. Oceniać je będą koordynatorzy dyscyplin NCN, a ostateczną decyzję podejmie dyrektor Centrum. Także formalności związane z rozliczeniem przekazanych środków będą ograniczone do minimum.

Jednostki naukowe uczestniczące w programie są zobowiązane do zapewnienia goszczonym badaczkom i badaczom opiekunów będących specjalistami w tej samej lub pokrewnej dyscyplinie naukowej.

Budżet programu specjalnego wynosi 6 mln złotych. Nabór wniosków rozpoczyna się 28 marca. Będą one rozpatrywane w tygodniowych odstępach. Podania przyjmowane są przez ePUAP.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest TUTAJ.

 

Czytaj więcej

Pokazy popularno-naukowe dla dzieci z Ukrainy

Grupa pracowników Instytutu w składzie: Anna Ogrodowczyk, Bogumiła Rudnicka, Joanna Fotschki, Katarzyna Capłap, Martyna Błaszczuk, Marzena Lenkiewicz i Piotr Kamiński, zorganizowała  w piątek, 18 marca, eksperymenty i pokazy naukowe dla dzieci, uchodźców z Ukrainy, przebywających w ośrodku Caritasu Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach.

Dzieci mogły wziąć udział w warsztatach mikrobiologicznych, przeprowadziły proste analizy laboratoryjne i uczyły się podstaw chemii przez zabawę. Podczas wizyty mieszkańcom ośrodka przekazano również zebrane wcześniej w Instytucie dary – żywność i niezbędne artykuły higieniczne.

Bardzo dziękujemy wszystkim pracownikom, którzy okazali wsparcie i poświęcili swój czas na spotkanie z potrzebującymi.


 

Czytaj więcej

Dr Taisiia Yurchuk nareszcie bezpieczna!

Dr Taisiia Yurchuk wraz z grupą naukowców, lekarzy i pacjentek przez ponad tydzień chroniła się w piwnicach kliniki niepłodności i szpitala położniczego w bombardowanym przez rosyjskich agresorów Charkowie. Po tej gehennie udało jej się uciec z Charkowa i po ponad tygodniowej podróży przez całą Ukrainę dotarła wreszcie do Olsztyna.

Dr Yurchuk pracowała dotychczas w Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of the Ukraine, gdzie kierowała Laboratory of Cryopreservation of embryos and gametes. Jej specjalnością naukową jest biologia gamet, embriologia oraz biologia komórki i systemy 3D hodowli komórkowych.

Dr Taisiia Yurchuk została jedną z pierwszych beneficjentek programu wsparcia naukowców z Ukrainy i otrzymała 3 miesięczne stypendium Polskiej Akademii Nauk. 14 marca 2022 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie  Immunologii i Patologii Rozrodu, gdzie będzie prowadzić badania nad rolą czynników wzrostu w funkcji pęcherzyków i oocytów. Wcześniej, w grudniu 2021 roku, wspólnie z naukowcami z ZIPR 2021 roku złożyła projekt PASIFIC pt.: „Growth factors and cumulus cells co-culture system for in vitro maturation of mammals oocyte and female fertility preservation”.  

Dr Yurchuk utrzymuje kontakty z Instytutem od kilku lat. Wygłaszała referaty na organizowanych przez Instytut konferencjach naukowych: m.in. Biodiversity,  a ostatnio wygłosiła wykład podczas konferencji Development of Scientific Cooperation in Reproductive Medicine Research VIIIorganizowanej przez Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka w październiku 2021 we Wrocławiu.  

Witamy serdecznie dr Taisiia Yurchuk w naszej naukowej społeczności, życzymy spokoju i sukcesów, a przede wszystkim połączenia się wreszcie z rodziną.

Dr. Taisiia Yurchuk finally safe!

Dr. Taisiia Yurchuk together with a group of scientists, doctors and patients for over a week was hiding in the basement of the infertility clinic and maternity hospital in Kharkiv bombed by the Russian aggressors. After this ordeal she managed to escape from Kharkiv and after more than a week’s journey across Ukraine she finally arrived to Olsztyn.

Dr. Yurchuk worked at the Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of the Ukraine, where she headed the Laboratory of Cryopreservation of embryos and gametes. Her scientific specialties are gamete biology, embryology and cell biology and 3D cell culture systems.

 

Czytaj więcej

Wsparcie dla Ukrainy

Partner w spółce celowej Instytutu „Allbiotech”, Zygmunt Smykalla, przedsiębiorca i właściciel spółki partnerskiej Sigmed działającej w branży weterynaryjnej i medycznej, organizuje pomoc medyczną dla Ukrainy.

Dzięki kontaktom ze swoimi współpracownikami ze strony ukraińskiej posiada bardzo dobre rozeznanie co do potrzeb służb medycznych i ratowniczych w obszarach ogarniętych walkami. Jego pomoc jest organizowana przez wcześniej działającą Fundację Otwarty Dialog. Dotychczas przekazano potrzebującym sprzęt medyczny, środki opatrunkowe, wojskowe apteczki, środki przeciwbólowe i inne.

O Fundacji i jej wcześniejszej działalności można przeczytać pod linkami:

https://natemat.pl/399229,zrzutka-na-pomoc-ukraincom-transport-kamizelek-i-helmow

https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/ukraina-rosja-fundacja-otwarty-dialog-wysyla-kamizelki-i-helmy-pisza-do-nas-walczacy/qd6extd​​

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/wojna-helmy-i-kamizelki-ze-zbiorki-w-drodze-z-polski-na-ukraine/j4vpc57

Dla tych z Państwa, którzy chcieliby wspomóc zakupy środków medycznych dla Ukrainy, które Pan Smykalla osobiście zawozi busem na granicę, podajemy numery kont w trzech walutach:

Zrzutka HELP TO UKRAINE

PLN
Beneficjent: Fundacja Otwarty Dialog
IBAN: PL42 1140 2004 0000 3502 7758 3001
BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK
Adres beneficjenta:
Pirenejska 2C,
01-493 Warszawa
Bank / instytucja płatnicza: mBank S.A.

USD
Beneficjent: Fundacja Otwarty Dialog
IBAN: PL63 1140 2004 0000 3012 0652 3932
BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK
Adres beneficjenta:
Pirenejska 2C,
01-493 Warszawa
Bank / instytucja płatnicza: mBank S.A.

EUR
Beneficjent: Fundacja Otwarty Dialog
IBAN: PL65 1140 2004 0000 3912 0652 3940
BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK
Adres beneficjenta:
Pirenejska 2C,
01-493 Warszawa
Bank / instytucja płatnicza: mBank S.A.

Dziękujemy w imieniu fundacji Otwarty Dialog
Marek Bogacki i Dariusz Skarżyński

 

Czytaj więcej

Organizatorzy konferencji Endometritis wyrażają solidarność z Ukrainą

Organizatorzy międzynarodowej konferencji „Endometritis as a cause of infertility in domestic animals” wyrazili potępienie wobec militarnej agresji Rosji na Ukrainę.

„W tym krytycznym czasie chcemy okazać swoją solidarność z obywatelami Ukrainy” – czytamy w komunikacie na stronie konferencji.

W związku z tym Organizatorzy zobowiązują się pokryć wszystkie koszty uczestnictwa 10 naukowców i doktorantów z instytucji badawczych zlokalizowanych na terenie Ukrainy. Stypendia pokryją koszty podróży, zakwaterowania w Krakowie i opłaty konferencyjne. Granty zostaną ufundowane przez firmę Sigmed oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Więcej informacji na stronie konferencji.

 

Czytaj więcej

Pobyty naukowców z Ukrainy w PAN

Ogólne warunki:

  • koszty związane z podróżą i pobytem ukraińskich naukowców w jednostkach PAN pokrywa Polska Akademia Nauk;
  • długość pobytu w jednostkach PAN wynosi 3 miesiące z ewentualną możliwością przedłużenia.

Wnioski:

Wnioski (pobierz) jednostki PAN składają do Biura Współpracy z Zagranicą PAN w trybie ciągłym (do wyczerpania środków).

Ukraińscy naukowcy, którzy nie mają partnerów naukowych w jednostkach PAN mogą kontaktować się z Biurem Współpracy z Zagranicą pod adresem bwz@pan.pl lub z panem Mateuszem Białasem pełniącym obowiązki dyrektora przedstawicielstwa PAN w Kijowie (adres e-mail: Mateusz.Bialas@pan.pl).

Warunki finansowe:

  • koszty pobytu (wyżywienie i zakwaterowanie) – 5000 PLN miesięcznie,
  • koszty podróży z Ukrainy do Polski – do 1500 PLN.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: bwz@pan.pl

In English

On behalf of the President of the Polish Academy of Sciences, please be informed that within the framework of cooperation with the National Academy of Sciences of Ukraine (NASU) we introduce a new tool supporting cooperation with the Ukrainian researchers:

General conditions:

  • expenses related to travel and stay of the Ukrainian scientists in the units of the PAS will be covered by the PAS;
  • duration of the stay in the units of the PAS up to 3 months with possibility of extension, if necessary.

Who can apply:

To apply for funding the units of the PAS submit an application (enclosed) to the International Relation Department of the PAS. The call is ongoing until further notice.

The Ukrainian researchers who do not have scientific partners in the units of the PAS may contact:

  • International Relations Office of the PAS at: bwz@pan.pl or
  • The acting director of the PAS representation center in Kiyv: Mateusz Białas (Mateusz.Bialas@pan.pl)

Financial conditions:

  • living expenses – 5000 PLN monthly,
  • travel costs from Ukraine to Poland – up to 1500 PLN.

The refunding of costs will be carried out to the units of the PAS on a monthly basis.

Contact at PAN: bwz@pan.pl

 

Czytaj więcej