Dr Taisiia Yurchuk wraz z grupą naukowców, lekarzy i pacjentek przez ponad tydzień chroniła się w piwnicach kliniki niepłodności i szpitala położniczego w bombardowanym przez rosyjskich agresorów Charkowie. Po tej gehennie udało jej się uciec z Charkowa i po ponad tygodniowej podróży przez całą Ukrainę dotarła wreszcie do Olsztyna.

Dr Yurchuk pracowała dotychczas w Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of the Ukraine, gdzie kierowała Laboratory of Cryopreservation of embryos and gametes. Jej specjalnością naukową jest biologia gamet, embriologia oraz biologia komórki i systemy 3D hodowli komórkowych.

Dr Taisiia Yurchuk została jedną z pierwszych beneficjentek programu wsparcia naukowców z Ukrainy i otrzymała 3 miesięczne stypendium Polskiej Akademii Nauk. 14 marca 2022 roku rozpoczęła pracę w Zespole  Immunologii i Patologii Rozrodu, gdzie będzie prowadzić badania nad rolą czynników wzrostu w funkcji pęcherzyków i oocytów. Wcześniej, w grudniu 2021 roku, wspólnie z naukowcami z ZIPR 2021 roku złożyła projekt PASIFIC pt.: „Growth factors and cumulus cells co-culture system for in vitro maturation of mammals oocyte and female fertility preservation”.  

Dr Yurchuk utrzymuje kontakty z Instytutem od kilku lat. Wygłaszała referaty na organizowanych przez Instytut konferencjach naukowych: m.in. Biodiversity,  a ostatnio wygłosiła wykład podczas konferencji Development of Scientific Cooperation in Reproductive Medicine Research VIIIorganizowanej przez Zespół Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka w październiku 2021 we Wrocławiu.  

Witamy serdecznie dr Taisiia Yurchuk w naszej naukowej społeczności, życzymy spokoju i sukcesów, a przede wszystkim połączenia się wreszcie z rodziną.

Dr. Taisiia Yurchuk finally safe!

Dr. Taisiia Yurchuk together with a group of scientists, doctors and patients for over a week was hiding in the basement of the infertility clinic and maternity hospital in Kharkiv bombed by the Russian aggressors. After this ordeal she managed to escape from Kharkiv and after more than a week’s journey across Ukraine she finally arrived to Olsztyn.

Dr. Yurchuk worked at the Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of the Ukraine, where she headed the Laboratory of Cryopreservation of embryos and gametes. Her scientific specialties are gamete biology, embryology and cell biology and 3D cell culture systems.

 

Data publikacji: 15.03.2022