Akademia Młodych Uczonych PAN apeluje do polskiego środowiska naukowego o przyjęcie ukraińskich naukowców do grupy badawczej lub zapewnienie im miejsca oraz materiałów i narzędzi do pracy oraz sfinansowanie stypendium lub wynagrodzenia.

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę Akademia Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk chce jak najszybciej pomóc ukraińskim kolegom i koleżankom., którzy są zmuszeni opuścić swoją ojczyznę. Członkowie AMU PAN zadeklarowali już, że są gotowi przyjąć w swoich grupach badawczych naukowców, zapewniając im wsparcie oraz miejsce i narzędzia do pracy. Do inicjatywy tej mogą dołączyć kolejni naukowcy i instytucje naukowe. Pomoc w okresie co najmniej 3–6 miesięcy może obejmować m.in.: przyjęcie ukraińskich naukowców do grupy badawczej lub zapewnienie im miejsca oraz materiałów i narzędzi do pracy; nieodpłatne zakwaterowanie pracowników naukowych i ich rodzin; sfinansowanie stypendium lub wynagrodzenia.

„Wsparcie dla choćby jednej osoby będzie ważnym gestem i pozwoli przetrwać naszym ukraińskim kolegom i koleżankom ten straszny czas” – czytamy w apelu młodych badaczy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Akademii.

 

Data publikacji: 3.03.2022