Dr Taisiia Yurchuk z Zespołu Immunologii i Patologii Rozrodu otrzymała prestiżowy grant POLONEZ BIS 2 współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Marie- Skłodowskiej Curie COFUND.

Taisiia przybyła do Instytutu z Ukrainy po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na jej kraj i rozpoczęła prace w Zespole Immunologii i Patologii Rozrodu pod kierownictwem prof. dr hab. n. wet. Dariusza Jana Skarżyńskiego, jej opiekuna naukowego w przyznamy projekcie. Prace badawcze dr Yurchuk skupiają się na określaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z zapłodnieniem in vitro u ludzi, a także zwierząt laboratoryjnych i gospodarskich. W ramach przyznanego grantu, dr Yurchuk zbada wpływ IGF-1 i EGF na przywrócenie połączeń komórkowych pomiędzy komórkami ziarnistymi, a oocytem w stadium germinal vesicle (GV), podczas zapłodnienia i rozwoju zarodkowego po wcześniejszej dekoronizacji i krioprezerwacji mysich i bydlęcych oocytów. Wyniki badań wzbogacą aktualną wiedzę na temat komunikacji pomiędzy oocytem, a komórkami ziarnistymi podczas procesu dojrzewania oraz przyczynią się do poprawy metod zachowania płodności i dojrzewania oocytów w warunkach in vitro, głównych problemów związanych z technikami wspomaganego rozrodu.

Prestiżowy grant POLONEZ BIS 2 został przyznany 21 naukowcom spośród 78 kandydatów.

Program potrwa 24 miesiące.

Witamy w Instytucie i gratulujemy stypendystce oraz opiekunowi naukowemu uzyskania tego prestiżowego projektu.

 

Data publikacji: 9.12.2022