Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w jubileuszowej XX KONFERENCJI NAUKOWEJ MŁODYCH BADACZY „Bezpieczeństwo i jakość żywności”, która odbędzie się 22.11.2023 r. o godzinie 10:00 w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie (ul. Tuwima 10).

Już po raz dwudziesty organizatorami Konferencji są: Oddział Nauk o Żywności Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie oraz Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tym spotkaniu pozwoli na nawiązanie nowej współpracy i kontynuację wymiany cennych doświadczeń naukowych pomiędzy uczestnikami konferencji.

Dziękujemy za wieloletnią obecność i liczymy na dalsze zainteresowanie tym wydarzeniem. Zapraszamy na stronę konferencji.

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Barbara Wróblewska,
prof. dr hab. Małgorzata Darewicz,
prof. dr hab. inż. Anna Iwaniak,
dr hab. inż. Małgorzata Wronkowska
dr Lidia Markieicz

Komitet Organizacyjny

dr Anna Ogrodowczyk,
dr Joanna Fotschki,
dr inż. Justyna Bucholska,
dr inż. Damir Mogut

Data publikacji: 8.11.2023