DYREKTOR i RADA NAUKOWA Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić na publiczną obronę rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo:

Mgr Marii Marty Guzewskiej

pt. „Biogenesis and release of extracellular vesicles during communication between the embryo and the maternal endometrium during early pregnancy in pigs”.

Obrona odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 900 w systemie zdalnym za pośrednictwem oprogramowania „ZOOM”.

Promotor:

  • Prof. dr hab. Monika Kaczmarek, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie,

Promotor pomocniczy:

  • Prof. Yael Heifetz, Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie,

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Iwona Bogacka, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
  • Dr hab. Piotr Pawlak, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Ze streszczeniem i recenzjami pracy doktorskiej można zapoznać się na stronie BIP Instytutu. Praca doktorska jest również dostępna w sali seminaryjnej IRZiBŻ PAN w Olsztynie, przy ul. Tuwima 10

Osoby chcące wziąć udział w publicznej obronie proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres sekretarza Komisji Doktorskiej, dr Eweliny Goryszewskiej-Szczurek, tj: e.goryszewska@pan.olsztyn.pl.

W mailu zwrotnym otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji wraz z linkiem dostępu. Dostęp do publicznej obrony będzie możliwy 28.11.2023 r. od godz. 08:30. Obrona rozpocznie się o godz. 09:00.

Przewodnicząca Rady Naukowej
Prof. dr hab. Urszula Gawlik

Data publikacji: 17.11.2023