samorzad doktorantow logo

Samorząd Doktorantów Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Olsztyn istnieje od roku 2011.

Jego organem uchwałodawczym jest Rada Samorządu Doktorantów, w skład której wchodzi po dwóch doktorantów z każdego Oddziału Instytutu. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Samorządu.

Ponadto, przedstawiciele Samorządu wchodzą w skład Komisji Stypendialnej, która przyznaje stypendia. W czasie posiedzeń Rady Naukowej naszego Instytutu stałe miejsce znalazł także przedstawiciel Rady Doktorantów.

Przedstawiciele Rady Doktorantów reprezentują zgromadzenie doktorantów Instytutu na zjazdach, konferencjach i spotkaniach przedstawicieli Samorządu Doktorantów PAN oraz innych organów zrzeszających doktorantów w kraju.

W razie wszelkich sugestii, pomysłów czy propozycji współpracy, prosimy kierować wiadomości na adres: samorzad.doktorantow@pan.olsztyn.pl

Skład Samorządu

2022-2023

Przewodnicząca: Magda Słyszewska

Członkowie Rady: Natalia Zawrotna, Maciej Rybiński, Rossella Debernardis, Yashaswi Sharma, Anna Wójtowicz, Paulina Zając

2021-2022

Przewodnicząca: Sylwia Machcińska

Członkowie Rady: Edyta Walewska, Milena Traut, Daria Rudewicz

2020-2021

Przewodnicząca: Sylwia Machcińska

Członkowie Rady: Edyta Walewska, Maja Jeż, Milena Traut, Daria Rudewicz

2016-2017

Przewodnicząca: Karolina Meller

Członkowie Rady: Joanna Najmuła, Karolina Krajza, Paulina Opyd, Maja Jeż

2015-2016

Przewodnicząca: Karolina Meller

Członkowie Rady: Joanna Najmuła, Natalia Drabińska, Karolina Szczęch, Błażej Westfalewicz

2014-2015

Przewodnicząca: Joanna Fotschki

Członkowie Rady: Martyna Łupicka, Tomasz Sawicki, Natalia Drabińska, Marta Kowalewska

2013-2014

Przewodnicząca Martyna Łupicka

Członkowie Rady: Joanna Fotschki, Tomasz Sawicki, Żaneta Reliszko, Anna Ziółkowska

2011-2013

Przewodnicząca Małgorzata Przygodzka

Członkowie Rady: Michał Janiak, Magdalena Jura, Izabela Małysz-Cymborska, Piotr Kaczyński

 

Regulamin samorządu doktorantów
Kodeks etyki doktoranta