Dr Joanna Szuszkiewicz, która zrealizowała pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Moniki Kaczmarek została laureatką Nagrody Naukowej Towarzystwa Biologii Rozrodu za najlepszą pracę naukową z zakresu biologii rozrodu w roku 2022.

Nagrodzona publikacja pt. „Early steps of embryo implantation are regulated by exchange of extracellular vesicles between the embryo and the endometrium” autorstwa Joanny Szuszkiewicz, Kamila Myszczyńskiego, Żanety P. Reliszko, Yael Heifetz i Moniki M. Kaczmarek ukazała się w czasopiśmie FASEB Journal 36: e22450 (2022); https://doi.org/10.1096/fj.202200677R. Publikacja weszła w skład rozprawy doktorskiej obronionej przez dr Szuszkiewicz w marcu 2023 roku, a realizowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Moniki M. Kaczmarek w Zespole Mechanizmów Działania Hormonów naszego Instytutu.

W pracy dr Szuszkiewicz i wsp. (2022) zaprezentowany został mechanizm komunikacji między zarodkiem a matką w okresie okołoimplantacyjnym z udziałem pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (EVs) niosących miRNA. EVs zidentyfikowane w macicy i wraz z niesionymi przez nie miRNA, pochodzenia zarówno zarodkowego jak i matczynego, okazują się modulować transkryptom zarodka, wpływając na jego prawidłowy wzrost, rozwój i implantację. Wyniki te stanowią ważny wkład w zrozumienie skomplikowanych procesów zachodzących podczas wczesnej ciąży.

Naukowa Nagroda TBR przyznawana jest za pracę naukową z dziedziny biologii rozrodu opublikowaną w czasopiśmie krajowym lub zagranicznym naukowcom, którzy nie ukończyli 35 lat i są pierwszym autorem pracy lub autorem korespondencyjnym.

Więcej informacji tutaj.

Data publikacji: 25.08.2023