DYREKTOR i RADA NAUKOWA Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić na publiczną obronę rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo:

Mgr Pawła Likszo

pt. „Analiza zmian proteomu ciałka żółtego podczas cyklu rujowego i wczesnej ciąży u świni domowej”.

Obrona odbędzie się w dniu 6 lipca 2023 r. o godz. 900 w systemie zdalnym za pośrednictwem oprogramowania „ZOOM”.

Promotor:

  • Dr hab. Beenu Moza Jalali, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie,

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Iwona Bogacka, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
  • Dr hab. Agnieszka Rak, prof. UJ, Wydział Biologii, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Ze streszczeniem i recenzjami pracy doktorskiej można zapoznać się na stronie BIP Instytutu. Praca doktorska jest również dostępna w sali seminaryjnej IRZiBŻ PAN w Olsztynie, przy ul. Tuwima 10

Osoby chcące wziąć udział w publicznej obronie proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres sekretarza Komisji Doktorskiej, dr n.wet. Katarzyny Piotrowskiej-Tomala: k.piotrowska-tomala@pan.olsztyn.pl.

W mailu zwrotnym otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji wraz z linkiem dostępu. Dostęp do publicznej obrony będzie możliwy 06.07.2023 r. od godz. 08:30. Obrona rozpocznie się o godz. 09:00.

Przewodnicząca Rady Naukowej
Prof. dr hab. Urszula Gawlik

Data publikacji: 19.06.2023