DYREKTOR i RADA NAUKOWA Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić na publiczną obronę rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia:

Mgr Natalii Płatosz

pt. „Przenikanie antocyjanów aronii i kapusty czerwonej oraz ich metabolitów przez barierę krew-płyn mózgowordzeniowy w badaniach modelowych na owcach”.

Obrona odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2023 r. o godz. 1100 w systemie zdalnym za pośrednictwem oprogramowania „ZOOM”.

Promotor:

  • Dr hab. Wiesław Wiczkowski, prof. instytutu, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie,

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Urszula Gawlik, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
  • Dr hab. Magdalena Surma, prof. URK, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie,
  • Dr hab. n. med. Piotr Zabielski, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Ze streszczeniem i recenzjami pracy doktorskiej można zapoznać się na stronie BIP Instytutu. Praca doktorska jest również dostępna w sali seminaryjnej IRZiBŻ PAN w Olsztynie, przy ul. Tuwima 10

Osoby chcące wziąć udział w publicznej obronie proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres sekretarza Komisji Doktorskiej, dr Małgorzaty Starowicz: m.starowicz@pan.olsztyn.pl.

W mailu zwrotnym otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji wraz z linkiem dostępu. Dostęp do publicznej obrony będzie możliwy 24.04.2023 r. od godz. 10:30. Obrona rozpocznie się o godz. 11:00.

W razie problemów technicznych uczestnicy proszeni są o kontakt z dr Małgorzatą Starowicz, tel. 89 523 46 37, e-mail: m.starowicz@pan.olsztyn.pl.

 

Zastępca Przewodniczącej Rady Naukowej
Prof. dr hab. Ryszard Amarowicz

 

Data publikacji: 20.03.2023