DYREKTOR i RADA NAUKOWA Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić na publiczną obronę rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo:

Mgr Sylwii Bronisławy Machcińskiej-Zielińskiej

pt. „Wpływ indukowanego hipoksją czynnika Hif-1α oraz czynnika transkrypcyjnego Foxn1 na ukierunkowanie procesu gojenia urazów skóry (regeneracyjny vs reperacyjny)”.

Obrona odbędzie się w dniu 29 marca 2023 r. o godz. 1000 w systemie zdalnym za pośrednictwem oprogramowania „ZOOM”.

Promotor:

  • Prof. dr hab. Barbara Gawrońska-Kozak, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie,

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Iwona Bogacka, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
  • Prof. dr hab. Justyna Drukała, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  • Prof. dr hab. Michał Żmijewski, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny.

Ze streszczeniem i recenzjami pracy doktorskiej można zapoznać się na stronie BIP Instytutu. Praca doktorska jest również dostępna w sali seminaryjnej IRZiBŻ PAN w Olsztynie, przy ul. Tuwima 10

Osoby chcące wziąć udział w publicznej obronie proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres sekretarza Komisji Doktorskiej, dr Marty Kopcewicz: m.kopcewicz@pan.olsztyn.pl.

W mailu zwrotnym otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji wraz z linkiem dostępu. Dostęp do publicznej obrony będzie możliwy 29.03.2023 r. od godz. 09:30. Obrona rozpocznie się o godz. 10:00.

W razie problemów technicznych uczestnicy proszeni są o kontakt z z dr Martą Kopcewicz, tel. 89 523 46 37,
e-mail: m.kopcewicz@pan.olsztyn.pl..

 

Prof. dr hab. Henryk Zieliński
Zastępca Dyrektora ds. naukowych

 

Data publikacji: 23.02.2023