DYREKTOR i RADA NAUKOWA Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić na publiczną obronę rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo:

Mgr Joanny Szuszkiewicz

pt. „Rola mikroRNA w komunikacji zarodek-macica na wczesnych etapach ciąży”.

Obrona odbędzie się w dniu 8 marca 2023 r. o godz. 900 w systemie zdalnym za pośrednictwem oprogramowania „ZOOM”.

Promotor:

  • Prof. dr hab. Monika M. Kaczmarek, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie,

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Izabela Szczerbal, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
  • Dr hab. Małgorzata Grzesiak, Prof. UJ, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Ze streszczeniem i recenzjami pracy doktorskiej można zapoznać się na stronie BIP Instytutu. Praca doktorska jest również dostępna w sali seminaryjnej IRZiBŻ PAN w Olsztynie, przy ul. Tuwima 10

Osoby chcące wziąć udział w publicznej obronie proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres sekretarza Komisji Doktorskiej mgr Marii Guzewskiej: m.guzewska@pan.olsztyn.pl.

W mailu zwrotnym otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji wraz z linkiem dostępu. Dostęp do publicznej obrony będzie możliwy 8.03.2023 r. od godz. 08:30. Obrona rozpocznie się o godz. 9:00.

W razie problemów technicznych uczestnicy proszeni są o kontakt z dr Michałem Janiakiem, tel. 89 523 46 15, e-mail: m.janiak@pan.olsztyn.pl.

 

Prof. dr hab. Henryk Zieliński
Zastępca Dyrektora ds. naukowych

 

Data publikacji: 23.02.2023