Dr Marta Kopcewicz oraz dr Joanna Wiśniewska z Zespołu Biologii Regeneracyjnej zostały wyróżnione nagrodą Aegean Conference Trainee Travel Award podczas 3rd International Conference on Tissue Repair, Regeneration, and Fibrosis, która odbyła się 10 – 15 października 2022 r. w Grecji.

The 3rd International Conference on Tissue Repair, Regeneration, and Fibrosis jest jednym z ważniejszych wydarzeń naukowych skupiających naukowców zainteresowanych różnymi aspektami naprawy oraz regeneracji uszkodzonych tkanek oraz narządów. Zrozumienie mechanizmów molekularnych, które leżą u podstaw naprawy i regeneracji m.in. wątroby, płuc, skóry, nerek czy szpiku kostnego jest kluczem do postępu nowoczesnej medycyny.

Wśród laureatów tegorocznej konferencji znalazły się dr Marta Kopcewicz oraz dr Joanna Wiśniewska z Zespołu Biologii Regeneracyjnej kierowanego przez prof. dr hab. n. med. Barbarę Gawrońską – Kozak. Komitet Organizacyjny wyróżnił nagrodami Trainee Travel Award (1000 USD) ustne prezentacje wyników badań naszych naukowczyń:

Sex, individual age and transcription factor Foxn1 affect the condition of healthy and post injured mice and human skin

Marta Kopcewicz, Sylwia Machcińska-Zielińska, Katarzyna Walendzik, Joanna Wiśniewska, Joanna Rutkowska, Piotr Malinowski, Tomasz Waśniewski, Justyna Drukała, and Barbara Gawrońska-Kozak

Pig adipose-derived stem cells (pASCs) pre-conditioned with hypoxia. Characterization and validation for wound healing therapy

Joanna Wiśniewska, Magda Słyszewska, Marta Kopcewicz, Katarzyna Walendzik, Sylwia Machcińska-Zielińska, Patrycja Dudek, Karolina Stałanowska, and Barbara Gawrońska-Kozak

Przedstawione na konferencji badania zostały zrealizowane w ramach: 

  1. projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki:
   • Opus 14 no. 2017/27/b/nz5/02610,
   • Sonata 13 nr 2017/26/D/NZ5/00556;
  2. grantu KNOW Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”,
   Dec Nr: 05-1/KNOW2/2015;  
  3. funduszu badań własnych 14/FBW/22.

 

Data publikacji: 28.10.2022