Dyrektor Instytutu informuje, że konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ochrony Bioróżnorodności został rozstrzygnięty i wybrana została Pani Kateryna Slivinska.

 

Data publikacji: 30.08.2022