Dr Ewelina Goryszewska-Szczurek z Zakładu Mechanizmów Działania Hormonów została laureatką Nagrody Naukowej Towarzystwa Biologii Rozrodu za najlepszą pracę naukową z zakresu biologii rozrodu w roku 2021.

Nagrodzona publikacja „Prokineticin 1–prokineticin receptor 1 signaling in trophoblast promotes embryo implantation and placenta development” autorstwa Eweliny Goryszewskiej-Szczurek, Moniki Baryły , Piotra Kaczyńskiego i Agnieszki Wacławik ukazała się w czasopiśmie Scientific reports 11, 13715 (2021); https://doi.org/10.1038/s41598-021-93102-1. Publikacja weszła w skład rozprawy doktorskiej dr Goryszewskiej-Szczurek, zrealizowanej pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Wacławik, prof. instytutu.

Dr Goryszewska-Szczurek i wsp. (2021) opisali nowy mechanizm zaangażowany w proces rozwoju łożyska z udziałem prokinetycyny 1 i jej receptora PROKR1 w trofoblaście zarodka świni. Wyniki badań  opisane w nagrodzonym artykule przybliżą nas do rozszyfrowania procesów zaangażowanych w molekularny dialog między rozwijającym się zarodkiem a organizmem matki.

Naukowa Nagroda TBR przyznawana jest za pracę naukową z dziedziny biologii rozrodu opublikowaną w czasopiśmie krajowym lub zagranicznym naukowcom, którzy nie ukończyli 35 lat i są pierwszym autorem pracy lub autorem korespondencyjnym.

Więcej informacji tutaj.

 

Data publikacji: 15.07.2022