10 czerwca odbyła się uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę nowej siedziby Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. W wydarzeniu wzięło udział wielu znakomitych gości ze świata nauki, biznesu i władz regionalnych. To początek nowej ery w historii Instytutu.

Uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę nowej siedziby Instytutu odbyła się 10 czerwca. Inwestycja powstaje w ramach projektu „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia” w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Budowa nowej siedziby Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie oficjalnie ruszyła w połowie grudnia 2021 r. Będzie miała ona swoją siedzibę przy ul. Władysława Trylińskiego, na terenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. 10 czerwca, po godzinie 12:00 w istniejące już fundamenty obiektu wmurowano kapsułę czasu z Aktem Erekcyjnym, lokalną prasą i monetami. Na uroczystości zjawili się goście ze świata nauki, biznesu i regionalnych władz.

Akt Erekcyjny podpisali i wmurowali: prof. Mariusz Piskuła – dyrektor IRZiBŻ PAN w Olsztynie, Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Piotr Grzymowicz – Prezydent Olsztyna oraz Jakub Nagraba – Dyrektor ds. Budownictwa Ogólnego Budimex S.A, generalnego wykonawcy inwestycji.

Jako pierwszy głos zabrał prof. Mariusz Piskuła, dyrektor IRZiBŻ PAN.

– Bardzo się cieszę, że znaleźliśmy się w tym momencie historii, w którym obecnie jesteśmy. Przez długi czas cierpieliśmy na pewne niedostatki lokalowe, a ze swojego doświadczenia wiem, jak wiele korzyści daje lokalizacja Instytutu w pobliżu parku technologicznego. Projekt trwa już 10 lat i jesteśmy na dobrej drodze, by doprowadzić go do szczęśliwego końca. Myślę, że ta kapsuła czasu przetrwa nas – być może ktoś się kiedyś do niej dostanie i przeczyta, o tym, co wydarzyło się tutaj w 2022 roku – powiedział prof. Mariusz Piskuła.

Jako drugi głos zabrał Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który pogratulował wytrwałości i bycia dobrym beneficjentem regionalnego programu operacyjnego. Marszałek przekazał Profesorowi Piskule specjalny list okolicznościowy.

– To nie jest pierwszy projekt Instytutu PAN w Olsztynie, a cała historia dobrze wydanych środków, nie tylko w rozwój nauki, ale i całego społeczeństwa. Zawsze w takich okolicznościach przypominam sobie nasze doświadczenia z Brukseli, gdy byliśmy przedstawicielami Komisji Europejskiej, a Pan Profesor Piskuła jak najlepszy nauczyciel głosił o tym, że Warmia i Mazury ma ogromne możliwości. Ten projekt stanowi podsumowanie tej wizji. Na finiszu dostępu środków unijnych, pragnę zaznaczyć, że dofinansowanie około 80 mln zł na rozwój najnowocześniejszego ośrodka badawczo-rozwojowego będzie kontynuowane ze środków regionalnych. Jestem przekonany, że mając takie zaplecze badawcze i taką kadrę, jaką dysponuje Profesor Piskuła, będziemy liderem. Już słychać o Warmii i Mazurach nie tylko w Polsce, ale i całej Europie – dodał Gustaw Marek Brzezin.

– Jesteśmy na właściwej drodze rozwoju Warmii i Mazur, a także rozwój Olsztyna. Jestem przekonany, że to, co przygotowaliśmy wcześniej w ramach rozwoju miasta, pozwoli Instytutowi osiągnąć sukces w Polsce i Europie. Nowa siedziba Instytutu będzie spełnieniem marzeń kilku pokoleń naukowców. Ulokowanie budynku przy Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym uważam za znakomity pomysł, bo to pozwala na tworzenie nowej przestrzeni do rozwoju nauki w naszym mieście, z opcją przekuwania jej na praktyczne i innowacyjne rozwiązania – dodał Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna.

Po przemówieniu Prezydenta nastąpiło wmurowanie Aktu Erekcyjnego, a później głos zabrali zaproszeni goście.

– To bardzo ważna chwila dla Olsztyna – wbudowanie Aktu Erekcyjnego pod nową siedzibę Instytutu. To przykład, że Polska może rozwijać się równomiernie – nie tylko w dużych aglomeracjach, ale również w tych nieco mniejszych, o równie dużym potencjałem naukowym. Cieszę się, że mogłem dołożyć swoją cegiełkę do realizacji tego celu. Olsztyn dołącza do dużego świata nauki – wszyscy powinniśmy być z tego dumni. Olsztyn stoi nauką! – powiedział dr Marcin Kulasek, poseł na sejm RP.

Na zakończenie Jarosław Babalski, Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, odczytał list Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przekazanego na ręce prof. Piskuły.

Nowa era Instytutu

Zakończenie budowy jest przewidziane na wrzesień 2023 r., a już rok później mają przenieść się do niej wszystkie zakłady Instytutu PAN usytuowane obecnie w dwóch lokalizacjach w Olsztynie i dwóch w Białymstoku. Ułatwi to współpracę między naukowcami, zwiększy potencjał placówki i stworzy optymalne warunki do prowadzenia innowacyjnych badań.

Obiekt będzie miał pięć kondygnacji i powstaje w formule zaprojektuj – wybuduj, co oznacza, że wykonawca – firma Budimex – przygotował projekt i go realizuje na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego opracowanego przez Instytut. Powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie ok. 7,5 tys. metrów kwadratowych, a kubatura ok. 24 tys. metrów sześciennych. Inwestycja obejmie także drogi dojazdowe, parkingi, zadaszoną wiatę dla rowerów i zagospodarowanie terenów zielonych.

Środki na realizację projektu pochodzą m.in. z Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, a wielkość dofinansowania to ponad 79 mln zł. Cały projekt wraz z wyposażeniem to inwestycja o wielkości 95,4 mln zł.

Relacje:

TVP Olsztyn ​

TVP Olsztyn „Opinie”

Radio Olsztyn

Olsztyn24.com

Nauka w Polsce

Data publikacji: 11.06.2022