Dr hab. Radosław Kowalski z Zakładu Biologii Gamet i Zarodka poprowadzi projekt „Sposób przechowywania nasienia ryb w warunkach produkcyjnych”, a dr inż. Anna Ogrodowczyk, z Zakładu Immunologii i Mikrobiologii Żywności, projekt „Jogurt z Ogrodu” z dodatkiem miodu i liofilizowanych ziół.

Projekty przeszły dwuetapową selekcję. Wstępną przeprowadził Komitet Sterujący, w skład którego wchodzą przedstawiciele naszego Instytutu, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Selekcji merytorycznej dokonał zewnętrzny Komitet Inwestycyjny złożony z przedstawicieli nauki, przemysłu i Venture Capitals.

Realizacja projektów jest możliwa dzięki dofinansowaniu przyznanemu Instytutowi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr MNISW/2020/318/DIR z programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” w ramach projektu pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). Celem projektu jest wsparcie zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, głównie w zakresie komercjalizacji.

Więcej informacji na podstronie projektu.


 

Data publikacji: 22.12.2021