Dziekan Wydziału Lekarskiego Z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić na publiczną obronę rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk nauk medycznych:

Mgr inż. Karoliny Wołodko

pt. „The Impact of Maternal Obesity on Leptin Signalling in the Ovary and Effects on Oocyte and Cumulus Cells Regulation in Mice”.

Obrona odbędzie się w dniu 15 listopada 2021 r. o godz. 1200 w Auli Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Kilińskiego 1.

Promotor:

  • dr hab. António Miguel Galvão, Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie,

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Krzysztof Wojciech Nowak, Katedra Fizjologii i Biochemii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
  • dr hab. Agnieszka Rak, Wydział Biologii, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu, Uniwersytet Jagiellońsk,
  • prof. dr hab. Artur Jakimiuk, Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie.

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się tutaj.

Transmisja z obrony wraz z możliwością zadawania pytań będzie prowadzona za pomocą serwisu You Tube.

 

Data publikacji: 8.11.2021