Osiągnięcie naukowe interdyscyplinarnego zespołu naukowców z udziałem prof. dr hab. Jerzego Juśkiewicza i prof. dr hab. Zenona Zduńczyka uzyskało Wyróżnienie Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk w 2021 roku.

Osiągniecie pt. „Technologie pozwalające na istotne obniżenie emisji gazów cieplarnianych, azotu i fosforu do środowiska naturalnego bez negatywnego wpływu na wyniki produkcyjne drobiu” zostało uznane za wybitne i odznaczające się dużym potencjałem wdrożeniowym.

Poprzez wykorzystanie stworzonych przez Zespół technologii w praktyce produkcji drobiu rzeźnego osiągnąć można m.in. poprawę stopnia wykorzystania pasz oraz uzyskanie lepszych wyników odchowu kurcząt rzeźnych, a także zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego przy jednoczesnym polepszeniu wydajność i jakość mięsa.

Wyróżniony Zespół kierowany przez prof. dr hab. Damiana Józefiaka tworzy 22 naukowców reprezentujących 9 jednostek naukowo-badawczych, m.in. Zakład Biologicznych Funkcji Żywności IRZiBŻ PAN, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Instytutu Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Balicach i Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski W Olsztynie.

 

Data publikacji: 16.06.2021