1 marca ruszył nabór na wewnętrzne projekty z zakresu prac przedwdrożeniowych w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”.

Celem projektów jest zwiększenie szans na rynkową komercjalizację wyników prac badawczych poprzez dofinansowanie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.
Program „Inkubator Innowacyjności 4.0” został ustanowiony przez MNISW, finansowany jest ze środków europejskich w ramach projektu „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Instytut ma do dyspozycji środki na 3 projekty – koszt jednego projektu nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Wnioski będzie oceniał Komitet Inwestycyjny złożony z niezależnych ekspertów w tym naukowców, przedstawicieli biznesu i Venture Capital.

Szczegóły w zakładce projektu.

FE logo
RP logo
UE logo

 

Data publikacji: 3.03.2021