Dr Bartosz Fotschki prowadzi badania nad prozdrowotnym działaniem polifenoli z malin. Okazuje się, że dieta bogata w te związki może wpływać na aktywność mikrobioty przewodu pokarmowego i sprzyjać redukcji zaburzeń metabolicznych związanych z rozwojem niealkoholowego stłuszczenia wątroby (NAFLD), które obecnie dotyka już około 2 mld osób na świecie.

Dr Bartosz Fotschki, adiunkt w Zakładzie Biologicznych Funkcji Żywności, jest laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecne Ministerstwo Edukacji i Nauki) dla wybitnych młodych naukowców. Badania nad aktywnością polifenoli z malin prowadzi w ramach grantu SONATA Narodowego Centrum Nauki.

OGLĄDAJ

Teleexpress TVP

Wiadomości Rolnicze TVP 3 Katowice

TVP3 Olsztyn (od 9:00)

TVP3 Olsztyn „Wstaje nowy dzień”​ (od 41:10)

 

Data publikacji: 24.01.2021