Dyrektor Instytutu informuje, że konkurs na stanowisko typu post-doc w projekcie NCN OPUS 15 pt. „Badania biologiczne oraz modelowanie matematyczne w celu opisania i przewidywania nowych procesów kontrolujących rozwój, funkcje i atrezję pęcherzyków” został rozstrzygnięty i wybrana została Pani dr Małgorzata Wieteska.

Data publikacji: 18.05.2020