Kształtowanie odpowiedzialnych postaw konsumenckich wśród młodzieży, podniesienie ich świadomości w zakresie zdrowego odżywiania, bezpieczeństwa żywności, innowacji w przemyśle rolno-spożywczym oraz niemarnowania żywności – to cele projektu „Classroom as a Platform for Community Engagement with Food Production and Science”.

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie wraz z Izraelskim Instytutem Technicznym Technion w Hajfie oraz Europejską Radą Informacji o Żywności rozpoczynają wspólny program edukacyjny w ramach Europejskiej Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w obszarze żywności EIT Food W projekcie weźmie udział 100 uczniów szkół średnich z Polski i Izraela. Polskę reprezentować będą dwie klasy z XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie.

Zajęcia szkolne będą odbywały się z udziałem naukowców z Instytutu PAN w Olsztynie oraz ekspertów, innowatorów i przedstawicieli przemysłu spożywczego. Poza ciekawymi wykładami, uczniowie będą mogli spróbować swoich sił w prowadzeniu prostych badań naukowych, projektowaniu ankiet konsumenckich, analizie i prezentacji wyników. W 11-miesięcznym programie znajdą się też doświadczenia w laboratoriach analizy żywności, wizyty studyjne w zakładach produkcji i przetwórstwa żywności, a także warsztaty kulinarne „zero waste” zorganizowane we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie. Jednym z kluczowych elementów projektu będzie szkolenie z komunikowania wyników badań, a następnie kampania promocyjna zaprojektowana i przeprowadzona przez samych uczniów, w której podzielą się z rówieśnikami wiedzą zdobytą podczas wszystkich zajęć projektowych.

Uczniowie z Polski i Izraela będą w stałym kontakcie, wymieniając doświadczenia i dobre praktyki podczas regularnych wideokonferencji, co umożliwi im również aktywny kontakt z językiem angielskim.

Realizacja projektu potrwa do 31 grudnia br. W Polsce weźmie w nim udział 50 uczniów, 2 nauczycieli oraz kilkunastu naukowców, wykładowców akademickich, ekspertów i przedsiębiorców. Inauguracja projektu jest zaplanowana na 25 lutego br. w XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie przy ulicy Bałtyckiej 4.

Projekt “Classroom as a Platform for Community Engagement with Food Production and Science” jest finansowany przez EIT Food, Wspólnotę Innowacji ds. Żywności Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), organu UE w ramach programu „Horyzont 2020″, programu ramowego UE w zakresie badań i innowacji.

 

 

Data publikacji: 25.02.2020