W dniu 12.12.2022 odbyła się uzupełniająca tura rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami ubiegającymi się o przyjęcie do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych

Na I rok 2022/2023 Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności zakwalifikowała się: Pani COSTANZA GUIDI.